Koleraudbrud i Yemen

Siden oktober 2016 har et koleraudbrud spredt sig i Yemen. Sundhedsministeriet rapporterede i april 2017 om en genopblussen af udbruddet, hvilket pr. 19. juli 2017 har resulteret i mere end 362.000 mistænkte tilfælde og 1.817 dødsfald.

Den nuværende stigning i koleratilfælde skyldes den alvorlige humanitære katastrofe i Yemen samt manglende adgang til rent drikkevand og ringe sanitære forhold.

UNICEF, WHO mfl. arbejder bl.a. med at sørge for rent drikkevand, sanitet og medicinsk behandling.

Forebyggelse:
Kolera forebygges primært ved at koge eller rense drikkevand og sørge for, at maden er gennemstegt eller kogt, og bliver serveret rygende varm. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet, de lever i, og derved kan opsamle store mængder bakterier.

Der findes en koleravaccine, som anbefales til nødhjælpsarbejdere, som skal til katastrofeområder, og som kan overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille, hvis ovenstående forholdsregler følges.

Symptomer:
Infektionen viser sig som akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diarré og opkastning. De fleste inficerede har ingen symptomer, men 5-10% af de smittede udvikler kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Blandt patienter med ubehandlet kolera-sygdom er dødeligheden høj.

Behandling:
Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Relevant antibiotikabehandling kan forkorte forløbet og udskillelse af bakterien. Med korrekt væskebehandling er dødeligheden under 1 %.