Mange legionellatilfælde igen i 2018

Selv om tallet faldt en anelse fra 278 til 266 tilfælde var niveauet stort set uændret sidste år, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Legionella 01

Statens Serum Institut (SSI) har netop udsendt 2018-tallene for antallet af tilfælde med legionella-pneumoni/legionærsygdom (LP).

De nye tal viser, at niveauet stort set var uændret i forhold til 2017. Efter en generel stigning i antallet af tilfælde fra 2012 til 2016 steg tallet kraftigt i 2017 til 278 tilfælde EPI-NYT 45/18. Sidste år nåede tallet op på i alt 266 tilfælde. Dermed blev der også i 2018 påvist mange LP-tilfælde.

Niveauet for tilfælde, hvor smitten kan henføres til Danmark, var også omtrent det samme i 2018 (205 tilfælde) som i 2017 (210 tilfælde). I alt 61 tilfælde menes at være blevet smittet i udlandet.

På baggrund af epidemiologisk udredning og laboratorie-typningsresultater anses alle tilfældene, som blev erhvervet i Danmark i 2018, for at være sporadiske.

Det vurderes, at den hyppigste smittekilde blandt personer smittet i Danmark har været patientens egen vandforsyning.

En vitalstatus-opgørelse viste, at 29 patienter afgik ved døden inden for en periode på 30 dage efter, at de debuterede eller blev indlagt med LP. Det svarer til knap 11 % og er samme procentandel som i 2017, hvor 30 døde.

Se overvågningsdata for legionella i Danmark.

Søren Anker Uldum

Kontakt

Søren Anker Uldum, Fagchef, Bakterier, parasitter og svampe / Luftvejsinfektioner, meningitis & STI
T. 32683194 @. su@ssi.dk Se profil