Flere ældre blev vaccineret mod influenza i sæson 2017/18

Vaccinationstilslutningen blandt de ældre på 65 og derover steg fra 47 % i sidste sæson til 50 % i sæson 2017/18. Tilslutningen har ikke ligget så højt siden sæson 2009/10, men er stadigt langt fra de 75 % WHO anbefaler.

Vaccination af ældre 01

Ifølge oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) blev 702.300 borgere i risikogrupper vaccineret i sæson 2017/18. Heraf 554.200 borgere på 65 og derover (inklusiv borgere der er vaccineret gratis fx på arbejdspladsen), 111.600 kronisk syge, 20.000 førtidspensionister, 13.400 gravide og 3.100 husstandskontakter til personer med immundefekt.

Der blev givet lidt flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sæson 2016/17. Dette viser sig også ved at vaccinationstilslutningen blandt de ældre steg fra 47 % i 2016/17 til 50 % i 2017/18.

”Det er dejligt at se, at flere ældre bliver vaccineret, da det er den bedste forebyggelse vi har mod influenza, men der er stadigt et stykke vej til den dækning på 75 % WHO anbefaler” siger Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut.

En medvirkende årsag til den øgede tilslutning kan være, at de seneste års lovpligtige registrering af vaccinationer i DDV medfører, at vaccinationer givet til ældre borgere fx på arbejdspladser, nu også fremgår af registeret, men det kan ikke forklare stigningen fra sidste sæson. Antal influenzavaccinationer givet til risikogrupper og tilslutning til vaccination blandt personer fyldt 65 år, fordelt på landsdel og kommune, kan findes på www.ssi.dk/data.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil