To vaccinationer samtidig gav mindre dødelighed blandt børn i Bangladesh

Ny undersøgelse viser, at børn i Bangladesh, der blev vaccineret mod tuberkulose med BCG vaccine samtidig med DTP-vaccine, havde bedre overlevelse end børn, der blev vaccineret efter anbefalingerne om at give vaccinerne med cirka seks ugers mellemrum.

I lande med høj forekomst af tuberkulose anbefaler WHO, at børnene får BCG vaccination ved fødslen og vaccination mod difteri, stivkrampe og kighoste (DTP) første gang ved 6 uger. Således også i Bangladesh, men det er ikke altid, det praktisk lader sig gøre at vaccinere børnene ved to forskellige besøg, og derfor sker det ofte, at de to vacciner gives samtidig.

Nu viser en undersøgelse foretaget af forskere på CVIVA – Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner ved Statens Serum Institut, at der set over en 14-årig periode sås væsentlig bedre overlevelse blandt de børn, der fik vaccinerne samtidig end dem, der blev vaccineret efter anbefalingerne.

Det viste sig, at cirka to tredjedele af de knap 38.000 børn fulgt i undersøgelsen fik de to vacciner samtidig. Kun 17% blev vaccineret efter anbefalingerne. Dødeligheden var dobbelt så høj i de første 9 levemåneder blandt de børn, der blev vaccineret efter anbefalingerne end dem, der fik de to samtidig.

BCG er en såkaldt levende vaccine baseret på svækkede bakterier, mens DTP er en vaccine baseret på helt inaktiverede bakterier. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EBioMedicine

Læs den videnskabelige artikel i EbioMedicine:
Co-administration of BCG and Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) Vaccinations May Reduce Infant Mortality More Than the WHO-schedule of BCG First and Then DTP. A Re-analysis of Demographic Surveillance Data From Rural Bangladesh