Reinfektioner indgår nu i Statens Serum Instituts daglige overvågning

Fremover kan man finde tal for covid-19-reinfektioner på SSI’s dashboards - altså tal for dem, der bliver smittet mere end én gang.

Figur over reinfektioner 01

Hver dag udgiver Statens Serum Institut (SSI) en lang række tal omkring covid-19-epidemien. Nu er der kommet endnu et tal til – nemlig udviklingen i covid-19-reinfektioner.

De fleste bliver immune over for SARS-CoV-2-virusen i en vis periode, efter at de har været smittet. Derefter, eller hvis der opstår en ny variant, kan man risikere at få en ny infektion.

Hidtil har reinfektioner kun udgjort en lille del af det samlede smittetal. Men andelen stiger og nærmer sig nu 1% af de aktuelt smittede. Derudover kan omikron-varianten muligvis give anledning til flere reinfektioner i den kommende tid.

Derfor kan du fra i dag følge udviklingen af reinfektioner på Statens Serum Instituts landsdækkende interaktive dashboard

Definition af reinfektion med covid-19

En reinfektion defineres som en positiv PCR-prøve, der er taget mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion.

Der er ikke krav om, at man skal have haft en negativ PCR-test mellem de to positive prøver. Det er også muligt for en person, at blive reinficeret mere end én gang.

Reinfektioner opgøres tilbage til starten af epidemien. Det betyder, at der på dagen for lanceringen af de nye tal på dashboardet, vil være et kunstigt højt antal nye smittede, på grund af tilføjelsen af alle tidligere reinfektioner.

Definition af en covid-19-reinficeret person

En person testes positiv for SARS-CoV-2 den 1. august 2021. Personen testes herefter positiv igen den 1. september og igen den 1. oktober. I dette tilfælde vil personen fremgå som smittet to gange henholdsvis den 1. august og den 1. oktober.

Da personen er testet positiv den 1. august, og der endnu ikke er gået 60 dage inden den positive prøve den 1. september, vil denne imidlertid ikke optræde som en reinfektion i opgørelserne. Den vil i stedet blive betragtet som tilhørende infektionen fra den 1. august, fordi PCR-testen kan have reageret på den tidligere infektion.

Definitionen, som SSI bruger, er den samme, som bruges i den europæiske overvågning af det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC.

Reinfektioner i dagens nøgletal

I de daglige nøgletal bliver der nu inkluderet to ekstra tal: Et som viser antallet af reinfektioner. Og et som viser antallet af unikke personer, der har haft mindst én reinfektion.

Reinfektioner frem til nu

I alt er der den 15.12.21. registreret 5.233 reinfektioner fordelt på 5.175 personer. De fleste personer, som er registreret med en reinfektion, har således kun været reinficeret en enkelt gang.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI