Øget sygefravær i lang tid efter covid-19-smitte

Dem, der blev smittet med covid-19 tidligt i pandemien, har i lang tid efter infektionen haft væsentligt mere sygefravær end ikke-smittede, viser en undersøgelse fra Statens Serum Institut.

Senfølger efter covid-19 har ramt mange. For nogle har senfølgerne været milde og forbigående, mens de for andre har været alvorlige og invaliderende. Men hvor stor en byrde har senfølger været – for den enkelte og for samfundet? Det giver et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI) svar på.

Studiet har undersøgt sygefravær, da det kan give et fingerpeg om, hvor alvorlige senfølger, de smittede har haft. Og konklusionen er klar: En stor del tidligere smittede har haft væsentligt sygefravær i længere tid efter smitte.

Ikke milde

Studiet, der er en del af det store senfølge-studie EFTER-Covid og baserer sig på data om sygefravær fra 88.818 danskere, har undersøgt, hvor meget sygefravær covid-19-smittede oplevede i en periode på otte måneder efter den akutte fase af infektionen var overstået. Disse tal har forskerne så sammenlignet med sygefravær hos folk, der ikke var smittet. Hos tidligere smittede var det 4.5 procent, der havde mere end fire ugers sygefravær i studieperioden. Det tilsvarende tal hos ikke-smittede var kun 1.4 procent.

”Det sætter en klar streg under, at senfølger ikke var milde og forbigående for langt de fleste som mange nok håbede tidligt i pandemien”, siger professor og afdelingschef Anders Hviid, der har ledet undersøgelsen og fortsætter:

”I den aktuelle undersøgelse ser vi på danskere, der blev smittet november 2020 til februar 2021. Da vi ser færre senfølger efter vaccination og smitte med omikronvarianten, forventer vi også at der vil være mindre sygefravær forbundet med smitte senere i pandemien”.

Hvem var mest udsat

Forskerne undersøgte også hvilke grupper der havde mest sygefravær forbundet med tidligere smitte. Her var det tydeligt at der var store forskelle. Kvinder, ældre og svært overvægtige havde mere sygefravær end mænd, yngre og normal vægtige. Derudover spillede det også en væsentlig rolle, om man havde kroniske sygdomme før man blev smittet. Personer med fibromyalgi, diabetes og lungesygdomme så ud til at være blevet særligt hårdt ramt.

Studiet er tilgængeligt på pre-print server, men er endnu ikke fagfælle bedømt.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI