Fortsat flere får påvist klamydia

I 2016 fik 34.132 personer påvist klamydia. Dette er det højeste antal siden overvågningen begyndte i 1994.

Der var godt 7 % flere påviste tilfælde af klamydia i 2016 sammenlignet med 2015. Stigningen sås for begge køn og i næsten alle aldersgrupper. Stigningen skyldes ikke udelukkende et stigende antal undersøgelser fra 2015 til 2016, idet antallet af undersøgte personer steg med kun knapt 2 %.

Ligesom tidligere udgjorde mænd kun fire ud af ti påviste klamydiatilfælde. Det skyldes ikke, at mænd får klamydia mindre hyppigt end kvinder. Forklaringen er, at langt færre mænd end kvinder undersøges for klamydia: Mænd udgør nemlig kun 3 ud af 10 undersøgte. I aldersgruppen 15-29 år, som rummer over 80 % af samtlige påviste klamydiatilfælde, er andelen af mænd der testes positive for klamydia ca. halvanden gang højere end den er hos kvinder.

Den tydelige stigning i forekomsten af klamydia er bekymrende, da den er en markør for omfanget af ubeskyttet sex, der også kan indebære risiko for andre seksuelt overførbare sygdomme. Derudover kan klamydia hos kvinder give underlivsbetændelse, der i komplicerede tilfælde kan medføre ufrivillig barnløshed. Der er derfor god grund til en yderligere forebyggende indsats især blandt 15-24-årige mænd og kvinder. Der er behov for øget oplysning om sikker sex, øget opmærksomhed på prøvetagning samt oplysning til relevante partnere, inden for de foregående seks måneder, ved positiv undersøgelse.

Læs mere om klamydia i denne uges EPI-NYT.