Nedadgående covid-19 smitte i hele Danmark

Antallet af smittede og indlagte på grund af covid-19 falder i alle fem regioner i Danmark. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at antallet af nye tilfælde med covid-19 er faldet mellem uge 9 og uge 10.

Positivprocenten var på 34,5 % i uge 9 og på 31,3 % i uge 10.

Incidensen i uge 10 er nede på 1.376 tilfælde per 100.000 indbyggere mod 5.395 i uge 6.

Samtidig har testaktiviteten har været støt faldende, og er nu under 50.000 daglige PCR tests i uge 10. Det svarer til et fald på 18 % fra uge 9 til 10.

Den faldende smitte i alle fem regioner bekræftes af målingerne i spildevandsovervågningen.

Smitten falder lige nu i alle aldersgrupper. I uge 10 var danskere mellem 50 og 69 år den gruppe med flest smittede per 100.000 personer i aldersgruppen.

Indlæggelser og dødsfald

Antallet af nye indlæggelser relateret til covid-19 er faldet til 1.748 i uge 10, og der ses et fald i alle aldersgrupper fra uge 9 til uge 10.

Figur 6. Covid-19: Nyindlagte, indlagte mandag morgen og bekræftede tilfælde

Figur 6. Covid-19: Nyindlagte, indlagte mandag morgen og bekræftede tilfælde

De 70-79-årige er fortsat den aldersgruppe, der udgør den største gruppe blandt de nyindlagte, efterfulgt af de 80-89-årige og de 60-69-årige.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er faldet fra 292 i uge 9 til 254 i uge 10. Der ses fortsat en lav overdødelighed i Danmark, særligt blandt ældre på 85+ år. Dog skal de seneste ugers dødelighedstal tages med forbehold på grund af efterregistrering.

Stigende influenzaaktivitet sent i influenzasæsonen

Der ses i uge 10 en stigende influenzaaktivitet med Influenza A, hvilket er sent i influenzasæsonen. Det betyder en stigning i antallet af smittede og nyindlagte med influenza, særligt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark.

I uge 10 blev 215 personer indlagt med Influenza A. Ugen før drejede det sig om 81 personer.

"I takt med den faldende smitte med SARS-CoV-2 er der de seneste 3 uger set en stigende forekomst af influenza. Forekomsten af influenza har i den nuværende sæson været på et meget lavt niveau, og den stigende influenzaaktivitet kommer derfor sent i influenzasæsonen, der normalt løber fra uge 40 til uge 20", siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Tabel 3. Influenza: nøgletal og trends*, fordelt på uge, 2022

Ændret testanbefaling har betydning for overvågningen af covid-19

Sundhedsstyrelsen ændrede torsdag i sidste uge testanbefalingerne. Nu anbefales det kun at teste sårbare i risiko for et alvorligt sygdomsforløb samt personer, hvor det er klinisk relevant, efter en lægefaglig vurdering. Datagrundlaget for tendensrapporten forventes derfor at ændre sig i takt med, at de nye anbefalinger bliver implementeret.

"Generelt må det forventes, at en væsentlig mindre andel af smittetilfælde end tidligere registreres, og at datagrundlaget fremover primært afspejler smitten i gruppen af sårbare og blandt indlagte patienter på hospitalerne. Der skal derfor tages forbehold ved sammenligning i forhold til data før uge 10, og af samme årsag udfases dele af rapportens indhold i næste uges rapport", siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Ugentlige tendenser: covid-19 og andre luftvejsinfektioner (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI