De første resultater fra spørgeskemaundersøgelse ved bestilling af COVID-test

Statens Serum Institut (SSI) har siden den 7. juli 2020 indsamlet spørgeskemasvar fra danskere i forbindelse med, at de har bestilt tid til en PCR-test på coronaprover.dk for bl.a. at få viden om borgerens indikation for booking. Resultaterne fra de første tre uger er nu klar.

Data dækker både over borgere, som har booket tid til test efter rekvisition fra egen læge, fordi de har COVID-lignende symptomer (sundhedssporet) og borgere, som booker tid til test i Testcenter Danmark (samfundssporet) fx i forbindelse med en rejse til udlandet, eller fordi de har været i kontakt med en smittet.

Der er tale om en fast og løbende dataindsamling, og ikke en egentlig undersøgelse, hvor dataindsamlingen sker i en afgrænset periode. SSI har den 29. juli 2020 trukket analyseresultaterne fra de første spørgeskemasvar, som er indsamlet i perioden 7.-28. juli 2020. Der er således tale om en foreløbig opgørelse af de data, der er indkommet pr. 28. juli 2020. Data er fortsat under bearbejdning og kvalitetssikring, hvorfor det ved senere afrapportering kan ske ændringer i nedenstående data.

SSI tager generelt forbehold for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for alle borgere der har booket tid, idet 56% har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemabesvarelserne er ikke valideret og da opgørelserne er foreløbige må der tages forbehold for eventuelle senere korrektioner og rettelser i datagrundlag og analyser.

Det er forventningen, at de samlede spørgeskemasvar offentliggøres primo august 2020.

1. Svarprocent

56% af folk besvarer spørgeskemaet, når de bestiller tid. Dvs. for hver booking bliver spørgeskemaet svaret i 56% af tilfældene. Den samme person kan godt bestille flere tider (over tid) med forskelligt formål.

Figur 1. Svarprocent over tid, juli

Svarprocent over tid, juli

Figur 2. Antal svar, juli

Antal svar, juli

2. Indikation for booking af test

  Antal %

Jeg har COVID-19-lignende symptomer.

24.589  22,2
Jeg har en mistanke om, at jeg kan være blevet smittet med COVID-19 (fx ved min deltagelse i et større arrangement, koncert, sportsbegivenhed). 9.014 8,2
Jeg har tidligere været syg med coronalignende sygdom. 1.620 1,5
Jeg har været i eller skal til udlandet (ikke forretningsrejser). 24.533 22,2
Jeg har været i kontakt med en smittet (fx ved besked fra Smittestop-app). 5.347  4,8
Jeg skal besøge en sårbar person (fx en person på en institution).
9.411 8,5
Jeg skal i behandling på et sygehus eller i andet regi og forud tage en test (fx planlagt operation, tandlæge). 8.260 7,5
Jeg ønsker en test forud for et arrangement, som jeg skal deltage i (fx bryllup, sportsbegivenhed o.lign.).  10.061 9,1
Mit erhverv (dækker også forretningsrejser). 8.566 7,7
Øvrig/jeg deltager i en befolkningsundersøgelse. 9.139 8,3
Total 110.540 100

 

3. Fordeling af svar på underspørgsmål

(NB svarene summer ikke til 100%, da folk kan vælge mere end 1 kategori).
(NB undersvarene summer ikke præcis til hovedsvarene, da der har været enkelte fejl i starten).

Jeg har COVID-19-lignende symptomer. 27.894   Antal
Hvilke symptomer har du? (vælg en eller flere)   113 %
Jeg er kun lidt syg med ondt i halsen og andre forkølelseslignende symptomer   82 %
Jeg er syg med feber og hoste/åndenød   7 %
Jeg er syg med feber og ondt i kroppen   19 %
Jeg har været syg i > 14 dage og føler mig fortsat mat og træt   2 %
 Jeg har været syg nu i 7-14 dage.   4 %

Jeg har tidligere været syg med coronalignende sygdom. 1.625 Antal
Hvornår var du syg? (vælg en) 100 %
< 7 dage siden. 34 %
Mellem 2 og 4 uger siden. 5 %
Mellem 7 og 14 dage siden. 8 %
Mere end 4 uger siden. 49 %
Ved ikke. 6 %

Jeg har været i eller skal til udlandet (ikke forretningsrejser). 25.781 Antal
Hvorfor har du været i eller skal til udlandet? (vælg en eller flere) 105 %
Andet 3 %
Jeg er kommet hjem fra ferie og ønsker en test ifm. hjemkomst. 53 %
Jeg skal besøge eller har besøgt familie i udlandet. 16 %
Jeg skal på ferie og ønsker en test før udrejse. 30 %
Jeg skal rejse til udlandet af andre årsager end ferie. 3 %

Jeg har været i kontakt med en smittet (fx ved besked fra Smittestop-app). 5.645 Antal
Hvilken relation har/havde du til den smittede? (vælg en eller flere) 106 %
Andet 9 %
En god ven/bekendt. 22 %
En nær pårørende (ikke-husstandsmedlem). 16 %
En person fra min husstand. 10 %
En person fra mit arbejde (fx en kollega eller kunde). 33 %
Et arrangement eller større begivenhed.   10

%

Jeg er advaret via Smittestop-app.   1 %
Jeg er blevet ringet op af Coronaopsporingen med besked om, at jeg er nær kontakt.   4 %

Jeg skal besøge en sårbar person (fx en person på en institution). 10.332 Antal
Hvornår skal du på besøg? (vælg en eller flere) 110 %
Andet 11 %
Jeg skal besøge en person på en institution o.lign. 1 %
Jeg skal besøge en person på hospitalet. 5 %
Jeg skal besøge en sårbar ikke-indlagt person i eget hjem. 34 %
Jeg skal besøge en sårbar person på en institution o.lign. 4 %
Jeg skal besøge en ældre person i eget hjem. 42

%

Jeg skal besøge en ældre person på plejehjem. 11 %

Mit erhverv (dækker også forretningsrejser). 9.297 Antal
Hvilket erhverv har du? (vælg en eller flere) 109 %
Andet 20 %
Jeg arbejder i den kommunale sundheds-, social- og ældresektor. 25 %
Jeg arbejder i den private sundheds- og ældresektor. 6 %
Jeg arbejder i den regionale sundhedssektor (hospitalsvæsenet). 6 %
Jeg arbejder med børn og unge. 7 %
Jeg arbejder på en institution (fx bosted, fængsel mv.). 6 %
Jeg er i berøring med mange mennesker (fx transportsektoren, salg, restaurationsbranche). 16 %
Jeg kommer hjem fra en erhvervsrejse og ønsker derfor en test.   7 %
Jeg skal foretage en erhvervsrejse.   13 %