Kighoste kom tilbage til et normalt leje i 2017

Kighoste findes stadig især blandt små, uvaccinerede spædbørn samt blandt større skolebørn. Desuden er der en top blandt voksne i alderen 35-50 år.

Efter den seneste kighoste-epidemi blev overstået i begyndelsen af 2017, faldt antallet af tilfælde resten af året til det normale leje.

I alt blev der påvist 1.068 tilfælde af kighoste i 2017. Det var flest i København, Nordsjælland og Fyn, og færrest på Bornholm og i Nordjylland.

I 2016 udbrød der en epidemi af kighoste i Danmark med i alt 2.086 tilfælde. Det er dobbelt så mange som normalniveauet, der er på 500-1000 tilfælde om året. Epidemien forløb fra maj 2016 til og med februar 2017, se figuren.

Antal laboratoriepåviste tilfælde af kighoste pr. måned, 2007-2017 

Hvis et barn under 2 år får kighoste, og det bliver påvist på laboratoriet, har lægen pligt til at anmelde det. På den måde blev der sidste år anmeldt i alt 107 børn under 2 år med kighoste.

Blandt disse børn var 57 børn ikke blevet vaccineret, mens 16 havde fået alle de tre første kighostevaccinationer, som er et tilbud til spædbørn. Det er de små uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, der bliver hårdest ramt af sygdommen og som bliver indlagt på hospital. Der blev ikke registreret dødsfald på grund af kighoste i denne aldersgruppe i 2017.

Kighoste er en yderst smitsom bakterieinfektion, der giver meget kraftige hosteanfald. Blandt små børn er den karakteriseret ved en hylende lyd, ”kigen”, i forbindelse med indånding efter hosteanfald. Vaccination mod kighoste indgår som en del af vaccinationsprogrammet ved 3, 5 og 12 måneders-alderen samt ved 5 år. Formålet med vaccinationerne er især at beskytte spædbørn mod infektionen, der kan forløbe alvorligt og nogle gange livstruende i denne aldersgruppe.

Sundhedsstyrelsen er lige nu ved at vurdere, om forebyggelsen af kighoste blandt spædbørn kan forbedres. Det sker via en arbejdsgruppe i vaccinationsudvalget 

Læs mere i EPI-NYT 16/18 samt på SSIs hjemmeside