Kendt vaccine giver børn ekstra beskyttelse

Børn, der får en MFR-vaccination i 4-årsalderen, har mindre risiko for at få andre alvorlige infektioner.

Børn 01

Danske børn bliver anbefalet at få to doser af MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. De skal gives, når de er henholdsvis 15 måneder og 4 år gamle. Og det er en rigtig god idé at tage imod tilbuddet.

Ny forskning fra Statens Serum Institut viser nemlig, at de børn, som følger rådet og får den anden MFR-vaccination, også har en lavere risiko for at blive indlagt i to dage eller mere på grund af andre alvorlige infektionssygdomme end de tre sygdomme.

Undersøgelsen viser også, at MFR-vaccinen ikke giver lavere risiko for korte infektionsindlæggelser og antibiotikaforbrug.

”Vi antager, at det er de mest alvorlige infektioner som fører til lange hospitalsindlæggelser. Ingen af børnene i undersøgelsen var indlagt med mæslinger, fåresyge og røde hunde. Derfor tyder vores undersøgelse på, at revaccination med MFR kan give ekstra beskyttelse mod alvorlige infektioner, som man normalt ikke regner med, at MFR-vaccinen beskytter imod”, siger Signe Sørup. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen og ph.d. ved CVIVA – Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner på SSI.

Inspireret af undersøgelser fra lavindkomstlande

MFR-vaccinen er også kendt under navnet paraplyvaccinen. Det er en såkaldt levende vaccine, hvor virus i vaccinen er svækket, så børnene ikke bliver syge af den. Den danske undersøgelse er inspireret af studier fra lavindkomstlande, som peger på, at gentagne vaccinationer med levende vacciner er forbundet med en reduktion i børnedødelighed.

”Da børn er godt beskyttet mod for eksempel mæslinger efter en dosis mæslingevaccine, var det overraskende, at ekstra doser af mæslingevaccinen reducerede børnedødeligheden betydeligt. Det kunne pege på, at levende vacciner er et endnu bedre våben til at begrænse børnedødeligheden i lavindkomstlande, end man hidtil har troet. Derfor ønskede vi også at undersøge om man kunne finde nogle gavnlige effekter af gentagne MFR-vaccinationer i Danmark”, siger Signe Sørup.

En undersøgelse af næsten 300.000 danske børn

SSI’s undersøgelse er baseret på informationer fra en lang række danske registre over vaccinationer, hospitalsindlæggelser, antibiotikaforbrug, andre sundhedsforhold og sociale forhold. Den dækker i alt 295.559 børn født i Danmark mellem 2004 og 2010.

Undersøgelsen sammenlignede antibiotikaforbrug og infektionsindlæggelser i 4-årsalderen mellem dem, som havde fået to MFR-vaccinationer, og dem, som kun havde fået én MFR-vaccination.

”Vi fandt ud af, at børn, som havde fået den anden dosis MFR, havde 16% lavere risiko for at blive indlagt med en infektion i to dage eller mere. Det gjaldt, selv når vi tog hensyn til en lang række faktorer, som kan påvirke både vaccination og risikoen for indlæggelser med infektionssygdomme”, siger Signe Sørup.

Kan vaccinerne bruges bedre?

Det er ikke første gang, at SSI ser på, hvilken effekt MFR-vaccinen har. Den samme forskningsgruppe har tidligere fundet ud af, at den første MFR-vaccination også giver lavere forekomst af infektionsindlæggelser blandt danske børn sammenlignet med de børn, som ikke har fået nogen MFR-vaccination endnu

”Samlet peger vores studier på, at MFR-vaccinen kan endnu mere end bare at beskytte mod de tre sygdomme. Det skaber nogle interessante perspektiver for, hvordan vi i fremtiden kan forstå og bruge vacciner. Vi vil gerne blive mere klare på dette. Derfor er vi netop gået sammen med forskere fra Norge, Sverige og Finland for at undersøge disse såkaldt uspecifikke effekter af vacciner nærmere”, slutter Signe Sørup.

SSI’s undersøgelse er støttet af det Frie Forskningsråd (DFF – 4183-00316).

Læs mere

Læs den videnskabelige artikel her