Kammeradvokaten har afsluttet sin undersøgelse af SSI

Den endelige afrapportering fra Kammeradvokaten af visse forhold på SSI er nu offentliggjort.

Billede af Statens Serum Institut 01

På baggrund af en mistanke om fejl og uregelmæssigheder i relation til Statens Serum Instituts forskning, iværksatte Sundheds- og Ældreministeriet i december 2019 en advokatundersøgelse ved Kammeradvokaten af visse forhold på Statens Serum Institut. Kammeradvokaten skulle herunder bl.a. undersøge, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i forbindelse med en række forskningsprojekter på instituttet.

Undersøgelsen har haft fire spor:

  1. Anvendelsen af særaftaler om godtgørelse til opfindere på af Statens Serum Institut.
  2. Habilitetsspørgsmål i forbindelse med indgåelsen af licensaftale.
  3. Et forskningssamarbejde med Stanford University.
  4. Databeskyttelsesretlig compliance i forbindelse med Statens Serum Instituts forskningssamarbejder.

Kammeradvokatens rapport der vedrører visse forhold på SSI (undersøgelsens spor 1-3), blev offentliggjort i juni 2020.

Undersøgelsen af instituttets behandling af personoplysninger til forskningsbrug (undersøgelsens spor 4) blev afrapporteret ved en særskilt foreløbig rapport, der blev offentliggjort i juni 2019. Det var Kammeradvokatens vurdering i denne rapport, at sikringen af overholdelse af databeskyttelsesreglerne på SSI havde lidt under betydelige mangler, og at behandlingen på en række punkter ikke havde været i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

Den endelige afrapportering af undersøgelsens spor 4 er nu klar. Afrapporteringen indeholder en endelig vurdering samt en plan for, hvorledes man fremadrettet kan sikre databeskyttelse på Statens Serum Institut. Statens Serum Institut har allerede iværksat en række tiltag med henblik på efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler, herunder et bagudrettet spor, der hurtigst muligt skal finde konkrete løsninger i forhold til de mangler, der er konstateret, og et fremadrettet spor, der skal sikre, at SSI lever op til reglerne i fremtidige forskningsprojekter.

Hent kammeradvokatens rapport

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil