Status for smitte med minkvarianten i Danmark

De seneste tal på muterede virus fra mink (Y453F) i Danmark viser, at smitten hos mennesker er faldet gradvist i ugerne, efter at aflivningen af mink er afsluttet. Helgenom-sekventering viser, at smitten med minkvarianten nu er på et meget lavt niveau i alle regioner.

Mink 01

Forekomsten af minkvarianten Y453F blandt mennesker steg gradvist i takt med forekomsten af nye smittede minkbesætninger i løbet af efteråret. Og i ugerne efter, at de fleste minkbesætninger var blevet aflivet fra sidst i november og frem til jul, faldt forekomsten af minkvarianten hos mennesker gradvist til et nu meget lavt niveau. Det viser et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI)

Da der lige nu ikke avles mink i Danmark, forventer man, at forekomsten af minkvarianten vil ligge på et lavt niveau eller helt forsvinde som smittekilde mellem mennesker. Men minkvarianten overvåges fortsat rutinemæssigt.

Smitte blandt personer med minkkontakt

Efter aflivningen af minkbesætninger i Danmark er risikoen for smitte blandt personer med tidligere relation til minkproduktion nu på samme niveau som for resten af befolkningen. Sådan lyder vurderingen fra SSI.

Den smitte, man finder hos personer med relation til minkproduktion, ligger således ikke højere end for den øvrige befolkning.

Der er stadig en udredning i gang af data fra udbrud blandt arbejdere på pelserier. Resultaterne fra denne udredning ligger først klar på et senere tidspunkt.

Minkvarianten

Ved udtrykket ”minkvarianten” forstås en samlet kategori af SARS-CoV-2 virus, som indeholder mutationen Y453F i spikeproteinet. Sekvenser med denne mutation kan nemlig spores tilbage til de første udbrud på minkfarme og hos personer i Nordjylland.

Den seneste opgørelse over minkvarianten i samfundet viser, at andelen af minkvariant blandt sekvenserede prøver er faldet gradvist, efter at aflivningen af mink både til pelsning og til destruktion er gjort færdig. Smitten med minkvarianten ligger nu på et meget lavt niveau i alle regioner.

”Det viser os, at det med indsatsen med aflivning af mink er lykkedes at stoppe udbredelsen af smitte fra mink til mennesker. Og dermed også de varianter af SARS-CoV-2, som opstod i den danske minkproduktion”, siger faglig direktør Tyra Grove Krause fra SSI.

Smitte med minkvariant i Danmark

I hele perioden, fra uge 24 til uge 1 har det været i Region Nordjylland, at minkvarianten har udgjort den største relative andel af smitten i samfundet. Det har det som følge af det omfattende udbrud på minkfarme i regionen, som vi tidligere har beskrevet. Alligevel er det Region Midtjylland, der har haft det største estimerede antal personer smittet med minkvariant, da der er flere indbyggere.

Udbruddene på minkfarme i Midtjylland og Syddanmark skete senere end de oprindelige udbrud i Nordjylland i uge 33. I Region Nordjylland var andelen af smitte med minkvariant således størst i ugerne 41 og 42, mens den først toppede mellem uge 46 og 48 i de to andre regioner.

Forekomsten af minkvarianten faldt i de følgende uger, og fra uge 52 har smitten med minkvarianten ligget på et lavt niveau over hele landet.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil