Det første tilfælde af ny covid-19-variant er nu fundet i Danmark

Statens Serum Institut har fundet et tilfælde af B.1.351/501Y-varianten, der oprindelig blev påvist i Sydafrika. Det danske tilfælde er fundet på Sjælland.

Det første tilfælde af endnu en covid-19-variant er blevet fundet i Danmark. Det drejer sig om virusvarianten B.1.351/501Y, der oprindelig blev påvist i Sydafrika.

Det danske covid-19-tilfælde af B.1.351/501Y blev fundet på Sjælland og forbindes med en rejse til Dubai. Varianten har både mutationen 501Y, som er forbundet med større smitsomhed, og mutationen 484K, som måske kan medføre en nedsat følsomhed over for de beskyttende antistoffer hos patienter, der er kommet sig efter COVID-19 infektion.

Samtidig har Statens Serum Institut (SSI) fundet fire covid-19-tilfælde med en anden virusvariant, som kun har E484K-mutationen i Spike proteinet, der som før nævnt måske er forbundet med nedsat følsomhed over de beskyttende antistoffer.

Styrket overvågning

”Vi har styrket overvågningen af virusvarianter, så vi nøje kan følge udviklingen i varianten B.1.1.7, som også har 501Y mutationen, men ikke 484K mutationen. Det betyder samtidig, at vi opdager flere andre varianter, som har international opmærksomhed som for eksempel B.1.351/501Y. Den har også vist sig at være mere smitsom lige som B.1.1.7”, siger SSI’s konstituerede faglige direktør Tyra Grove Krause.

B.1.1.7 varianten udgør i øjeblikket 3,6% af alle de positive covid-19-prøver, man sekventerer i Danmark. Man forventer dog, at forekomsten vil stige i de kommende uger og måneder. Hvor meget afhænger af, hvordan det lykkes at kontrollere kontakttallet.

Intensiv smitteopsporing

Det danske tilfælde af B.1.351/501Y er fundet ved SSI’s generelle sekvenserings-overvågning. Den sker i samarbejde med Aalborg Universitet og dækker nu alle PCR-påviste smittetilfælde med en svartid på nu under en uge.

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) udfører intensiv smitteopsporing og inddæmning af de påviste tilfælde med varianter, der kræver særlig opmærksomhed.

Vacciner virker fortsat

Selv om nogle virusvarianter har nedsat følsomhed over for antistoffer, vurderer WHO, at de aktuelle vacciner stadigt vil være virksomme, da de giver et bredere immunrespons.

SSI slår også fast, at covid-19-vaccinerne fortsat forventes at virke.

”Selvom der nu er fundet varianter med mutationer med forventet nedsat følsomhed for antistoffer, betyder det ikke, at vaccinerne ikke vil virke, men de nye varianter overvåges tæt”, siger virolog Anders Fomsgaard fra SSI.