Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 3. kvartal 2018

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der kan derfor forekomme justeringer.

I tredje kvartal af 2018 blev der konstateret 10 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Fire af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var tre dødsfald blandt tilfældene, heraf et blandt tilfældene forårsaget af husdyr-MRSA CC398. 

MRSA tilfælde og dødsfald 2018

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-september 2018 (foreløbige tal)

  MRSA (total)  Heraf husdyr-MRSA (CC398) 
Smitte med MRSA 2775  932
Blodforgiftning 29  6
Dødsfald (inden 30 dage)  3

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-september 2018 (foreløbige tal)

MRSA type  Antal dødsfald 
t034/CC398
t091/CC7 1
t3702/CC5 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

 De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil