Udviklingen af tuberkulose-vaccinekandidaten H56:IC31 er stoppet på baggrund af tidlige data fra 'Prevention of Recurrence (POR) TB´- konsortiet

Vaccinen var veltolereret og demonstrerede immunogenicitet, men beskyttede ikke mod tilbagefald med tuberkulose. Deltagerne er ved at blive informeret, og der laves nu yderligere analyser

Den første dataanalyse fra fase 2b vaccinestudiet A-055 viser, at tuberkulose-vaccinekandidaten H56:IC31 var veltolereret og demonstrerede et immunrespons i forsøgsdeltagerne, der alle netop havde haft tuberkulose (TB). Desværre viser analysen også, at vaccinen ikke gav beskyttelse mod, at deltagerne fik TB igen. Det meddeler Statens Serum Institut (SSI), IAVI og det kliniske studies øvrige partnere, som er en del af ’Prevention of Recurrence (POR) TB’-konsortiet. På baggrund af disse data har SSI stoppet udviklingen af vaccinen.

En understøttende analyse peger i retning af et højere antal TB-tilbagefald blandt de deltagere, der fik H56:IC31-vaccinen (5.8%), sammenlignet med de deltagere der fik placebo (3.4%), men dette kan ikke konkluderes med sikkerhed. Analyserne pågår stadig, herunder en undersøgelse af hvorvidt nogle af deltagerne ved et tilfælde var i større risiko for at udvikle TB, allerede før de modtog vaccinen.

Læs hele pressemeddelelsen her: https://www.porconsortium.org/news/2023/early-results-on-the-a-055-por-trial

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI