Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 3. kvartal 2021

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende. Siden sidste opgørelse har der været nogle justeringer, der afspejles i totalerne nedenfor.

I tredje kvartal af 2021 blev der konstateret seks nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Ingen af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var ingen dødsfald blandt tilfældene.

MRSA tilfælde og dødsfald 2021

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-september 2021 (foreløbige tal)

MRSA total Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smittet med MRSA 1998 745
Blodforgiftning 28 4
Dødsfald (inden 30 dage) 3 0

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-september 2021 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t005/CC22  1
t1379/CC101 1
t19705/ukendt 1

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil