Stigning i forekomst af invasiv meningokoksygdom forårsaget af gruppe W135

I 2016 har der været otte tilfælde af denne type mod det normale gennemsnit på to årlige tilfælde. Stigningen for type W135 skal dog ses i lyset af, at man i 2016 har set det hidtil laveste antal tilfælde af meningokoksygdom i Danmark siden overvågningen begyndte i 1980.

Invasiv meningokoksygdom (MS) er aftagende i hyppighed i Danmark, men samtidig er det en meget alvorlig infektion. Alvorligheden er blevet aktuel, efter der har været to dødsfald efter W135 meningokoksygdom i januar 2017 i Københavnsområdet.

Efter der var blevet påvist to tilfælde med MS på Birkerød Gymnasium, besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed i samråd med Statens Serum Institut også at tilbyde antibiotikaprofylakse og vaccination til alle elever og personale, cirka 1.200 personer, på Birkerød Gymnasium.

Opmærksomhed på profylaktiske foranstaltninger for at minimere risiko for udbrud er vigtig. MS anmeldes ved mistanke telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed for Tilsyn og Rådgivning ved patientens opholdssted. Enhederne har døgnvagt. Nære kontakter tilbydes antibiotikaprofylakse og vaccination.

Den mest almindelige variant af W135 i Danmark, klonkompleks cc11, er en variant, som man har set en stigning af i andre lande. Siden år 2000 har W135 cc11 således været årsag til udbrud i det afrikanske ”meningitisbælte”, fx i 2012 i Burkina Faso, under en stor spejderjamboree i Japan i 2015 og også i sydamerikanske lande. Desuden har man har set en stigning af forekomsten i bl.a. Frankrig, Holland og England.

Forekomsten af W135 vil blive fulgt ekstra nøje i 2017. Der er imidlertid naturlig fluktuation i forekomsten af forskellige meningokok-grupper. Således sås en stigning af forekomsten af meningokok-gruppe C i 2011, der førte til overvejelser om indførsel af meningokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet (Mini MTV vedr. meningokok C vaccination). Men forekomsten viste sig at falde spontant de følgende år.

Læs mere i EPI-NYT 6/17