Statens Serum Institut (SSI) løser stort mangelproblem ved test for COVID-19

SSI har udviklet en simpel og hurtig metode som alternativ til de kemiske kit reagenser, mange laboratorier mangler for at kunne teste for COVID-19.

Overalt er der ønske om at teste langt flere for COVID-19 end hidtil. Flere lande oplever imidlertid, at de mangler de kemiske reagenser, der skal bruges til at teste folk.

Nu er der imidlertid godt nyt fra Statens Serum Institut (SSI). SSI har udviklet og afprøvet en simpel og hurtig metode som alternativ til de kemiske reagenser, som mange laboratorier i dag er afhængige af, for at kunne forbehandle prøver og teste for COVID-19.

Metoden er knap så følsom som den standardmetode, man ellers bruger til at forbehandle prøver. Men det vurderes, at det kun har en meget lille betydning i den aktuelle situation.

Offentliggjort metoden online

For at få udbredt metoden så hurtigt som muligt, har SSI valgt at offentligøre den online og pr. email til de europæiske laboratoriekolleger, så andre laboratorier i ind- og udland frit kan anvende den.

Samtidig afholder SSI i dag den 26. marts 2020 møder med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger om metoden.

Håbet er, at metoden inden for kort tid kan medvirke til at øge testkapaciteten. Ikke bare i Danmark, men også i andre lande, der er hårdt plaget af COVID-19, og som oplever mangel på reagenser.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil