De daglige nøgletal for COVID-19 holder flyttedag og vil fremover være at finde på SSI’s interaktive dashboard

Fra i dag bliver COVID-19-nøgletallene for bl.a. antal testede, antal tilfælde, dødsfald og indlagte vist på SSI’s dashboard. Samtidig er kortvisningen af kommunedata blevet mere brugervenlig og er udvidet med flere data.

Forsiden på SSI's dashboard

Se SSI-dashboardet på www.ssi.dk/covid19data

SSI lancerede den første version af dashboardet i august og er nu klar med en udvidet og forbedret version.

Målet er at samle så mange relevante data som muligt ét sted, hvor brugerne både kan få det hurtige overblik over dagens tal og se udviklingen over tid, men også kan vælge at dykke ned tallene for en enkelt kommune.

Nøgletal for COVID-19

Nøgletallene for COVID-19 omfatter de daglige ændringer i antal prøver, antal testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalskapaciteten. Man vi ligeledes kunne se de samlede tal.

Kommunedata

I forhold til visning af kommunedata er den nye løsning mere brugervenlig. Det er fx lettere at finde kommunerne fra en liste, hvorefter der automatisk zoomes ind på kommunen på kortet. Der kan også vælges flere kommuner samtidig. Når der zoomes ind på én eller flere kommuner, vil man, som noget nyt kunne se en graf, der viser antal daglige COVID-tilfælde samt aldersfordelingen i de valgte kommuner siden udbruddets start.

Kommunedata på SSI's dashboard

Ugentlige opgørelser fortsat på overvågningssiden

Der vil fortsat være særlige opgørelser som kun findes på overvågningssiden. Det drejer sig om ugentlige opgørelser over fx indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher og tilfælde blandt plejehjemsbeboere og tal for regionerne. Her vil man også fortsat kunne hente en zip-fil med de bagvedliggende data.

Mere nyt på vej

Der arbejdes på at få alle data fra dashboardet samlet i en fil, som brugerne kan downloade. Det vil blive lagt op som en såkaldt zip-fil, og den vil både indeholde data fra dashboardet, og de data som vi fortsat på publicerer på overvågningssiden på ssi.dk.

Der er desuden et nyt, selvstændigt dashboard på vej med fokus på data for regionerne.