Vi har stadig tuberkulose (TB) i Danmark

Ny, stor, dansk undersøgelse kaster lys over forekomsten af tuberkulose blandt migranter i Danmark.

Tuberkulose 01

Mange tror, at tuberkulose for længst er udryddet i Danmark. Det er dog ikke tilfældet. Der ses stadig en høj forekomst af tuberkulose i særlige risikogrupper.

Det gælder især blandt socialt udsatte danske- og grønlandskfødte mænd, og blandt migranter, som kommer fra områder i verden, hvor der er en høj forekomst af tuberkulose. Hvert år bliver der registreret 300-400 nye tilfælde af tuberkulose i Danmark. Heraf er to tredjedele af patienterne født i lande, hvor tuberkulose er langt mere udbredt end herhjemme.

Smittes med tuberkulose i deres hjemland

De fleste migranter smittes med tuberkulose i deres hjemland.

”Når vi kigger på tuberkulosebakteriernes DNA, kan vi se, at de fleste bliver smittet i deres hjemland, før de kommer her til landet”, siger professor Troels Lillebæk fra SSI’s Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier. Han fortsætter:

”Og undersøgelser af bakteriernes DNA viser også, at der kun sker en meget lille smittespredning mellem migranter og folk født her i landet.”

Tuberkulose blandt migranter

Migranternes oprindelsesland har stor betydning for deres risiko for at udvikle tuberkulose. Jo større forekomst af i deres hjemland, jo større risiko har de for at udvikle tuberkulose siden hen. Sygdommen kan således gemme sig sovende (latent) i kroppen og bryde ud mange år senere.

Der er også andre faktorer, som har betydning.

”Især flygtninge møder farlige rejsebetingelser, trange boligforhold med risiko for smitte og mangel på sundhedsydelser under flugten. Efter, at de er kommet til Danmark kan sprog, kulturelle forskelle og manglende viden om det danske sundhedsvæsen udgøre potentielle barrierer for adgangen til sundhedsydelser”, siger Troels Lillebæk.

Den nye store undersøgelse

I et nyt studie, som SSI har deltaget i, har forskerne set på forekomsten af tuberkulose blandt cirka 150.000 migranter i Danmark i perioden fra 1993 til 2015. De er blevet sammenlignet med en baggrundsbefolkning på cirka 850.000 danskfødte personer. Det nye studie er netop blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Eurosurveillance.

Undersøgelsen viser, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har en særlig høj risiko for tuberkulose. Deres risiko er cirka 40-60 gange højere end for folk født her i landet.

Sammenligner man disse tal med studier fra Norge og Holland, så ses der mere tuberkulose blandt migranter i Danmark i årene efter, at de er kommet her til landet. En mulig årsag til denne forskel kan være, at man Norge og Holland tilbyder flygtninge fra lande i verden med en høj forekomst af tuberkulose en screening ved ankomsten. I Danmark er det kun asylansøgere, der får dette tilbud, når de ankommer. Derimod er der ikke systematiske tilbud til kvoteflygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, når de ankommer på trods af, at de ofte flygter under lige så udsatte forhold. 

”Tuberkulose rammer især sårbare grupper, som i forvejen er marginaliserede. Vores studie viser, at det er vigtigt, at se på migranternes helbred, når de kommer her til landet, så man både kan fremme sundheden hos den enkelte migrant og i samfundet”, siger ph.d. studerende og læge Kristina Langholz Kristensen.

Hun har gennemført det nye studie i et samarbejde mellem SSI, Afdeling for Global Sundhed og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet (KU), Medicinsk Afdeling, afsnit for infektionsmedicin på Herlev-Gentofte Hospital samt kollegaer fra St. Georges University i London.

Læs mere

Se undersøgelsen i Eurosurveillance.

Se overvågningsdata for tuberkulose i Danmark.

Kontakt

Spørgsmål vedr. forekomst og udbredelse af tuberkulose i Danmark, herunder smittespredning kan rettes til:

Prof. Troels Lillebæk, Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier, Statens Serum Institut. tll@ssi.dk +45 3268 3704.

Spørgsmål vedr. migranters generelle helbredsforhold, herunder helbredsundersøgelse og screening kan rettes til:

Prof. Marie Nørredam, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. mano@sund.ku.dk +45 2521 9925.

Spørgsmål vedr. klinisk vurdering og udredning af tuberkulose kan rettes til:

Pernille Ravn, overlæge, ph.d.  klinisk Lektor, tuberkulose centeret, medicinsk afdeling Herlev Gentofte Hospital. Email pernille.ravn@regionh.dk +45 3867 4427. 

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil