Den nye Delta-undervariant AY.4.2 viser ikke tegn på nedsat vaccineeffektivitet

Forskere fra Statens Serum Institut har som de i første i verden lykkedes med at dyrke Delta AY.4.2 i sikkerhedslaboratorier på SSI, så man har kunnet undersøge den nærmere.

Coronavirus 03

Der opstår hele tiden nye varianter af SARS-CoV. Senest har opmærksomheden samlet sig om undervarianten Delta AY.4.2, som blandt andet er stigende i Storbritannien. Her udgør den nu mere end 12% af de sekvenserede prøver.

Dyrket på SSI

Danmark er fremme i forreste linje, når det handler om at undersøge den nye undervariant. Som de første i verden, er det nemlig lykkedes for forskere på Statens Serum Institut (SSI) at dyrke Delta AY.4.2 i sikkerhedslaboratorier på SSI.

Her har man testet AY.4.2 ved at udsætte det for antistofserum fra 14 personer, der er vaccineret med covid-19-vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Hvis man sammenligner resultaterne med resultater fra andre SARS-CoV-varianter viser det sig, at AY.4.2 har en let nedsat følsomhed over for neutraliserende vaccineantistoffer i forhold til den oprindelige Wuhan-lignende virus, der er i vaccinerne.

”Men Delta AY.4.2 har ikke nedsat følsomhed i forhold til de andre Delta-varianter. Og dermed heller ikke en nedsat vaccineeffektivitet. Derfor er det formentlig ikke en ændret antistoffølsomhed, der ligger bag det øgede antal Delta AY.4.2-tilfælde, der er set i nogle områder og lande”, siger overlæge Anders Fomsgaard fra SSI.

Delta AY.4.2 i Danmark og Europa

Den nye undervariant findes i flere lande i Europa. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) mener dog ikke, at det er nødvendigt at klassificere den som Variant Of Interest (VOI), da man ikke ser en generel stigende tendens i EØS-landene.

I Danmark blev det første tilfælde af Delta AY.4.2 påvist den 4. august. I september var forekomsten steget til over 2% af de sekvenserede prøver. Den faldt dog til under 1% i en lang periode. Den seneste uge (uge 43) er forekomsten af Delta AY.4.2 dog steget til 2% igen.

”Foreløbig mener vi ikke, der er grund til bekymring ud fra de foreliggende data. Men vi følger selvfølgelig situationen nøje”, siger Anders Fomsgaard.

Læs mere

SSI’s forskningsresultater er allerede blevet publiceret på online tidsskriftet MedRxiv, inden de er blevet fagfællebedømt.

Fakta om Delta AY.4.2.

Delta AY.4.2 er en ny undervariant blandt de nu over 100 SARS-CoV-2 Delta-varianter.

Delta AY.4.2 er kendetegnet ved mutationerne A222V og Y145H i spikeproteinet.

Foreløbige epidemiologiske studier fra Storbritannien peger på, at Delta AY.4.2 er lidt mere smitsom en andre Delta-varianter, men dette er ikke endeligt afgjort.

Der er ikke noget, der tyder på, at Delta AY.4.2 giver et mere alvorligt sygdomsforløb eller en øget dødelighed end andre Delta-varianter.

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI