Nyt tilfælde af multiresistent TB i Danmark

Dermed er man oppe på i alt fem tilfælde her i landet i 2018. Det nye tilfælde hænger sammen med tre af de andre.

Billede af laboratorium udefra 01

I Danmark har der i mange år været cirka to tilfælde af multi-resistente tuberkulose (TB) om året med let stigende tendens de seneste år. I skrivende stund har Statens Serum Institut dog netop registreret det femte multi-resistente tilfælde, selvom året ikke er slut endnu.

Fire af de fem tilfælde i år – herunder det nye fund - hører efter alt at dømme til den samme smittekæde. Det vil sige, at der er tale om en gruppe af patienter, som har smittet hinanden. En kæde som startede med yderligere et tilfælde i 2010. Det sidste af de fem multi-resistente tilfælde i år hænger imidlertid ikke sammen med de andre tilfælde.

Spredning af multi-resistent TB i Danmark

Ved multi-resistent TB forstår man tuberkulosebakterier, som er resistente overfor de to vigtigste antibiotika til behandling af TB. Det drejer sig om stofferne Isoniazid og Rifampicin.

Hidtil er multi-resistent TB kun set sporadisk her i landet, og der er ikke set spredning af multi-resistente TB-stammer i Danmark, bortset fra enkeltstående tilfælde blandt familiemedlemmer. De fire sammenhængende multi-resistente TB tilfælde i 2018, hvoraf et har forbindelse til et tilfælde i 2010 er det første eksempel på en mere end blot sporadisk spredning af multi-resistent TB i Danmark.

Små tal men de skal tages alvorligt

Selvom de absolutte tal for multi-resistent TB i Danmark er små, bør man være opmærksom på stigningen.

”Multi-resistent TB er en meget alvorlig sygdom, hvor den enkelte patient har behov for en lang og kompliceret behandling med mange forskellige antibiotika. Det tager op til halvandet år og koster cirka en million kroner pr. patient, når man lægger alle udgifter sammen.”

”Multi-resistent TB er også potentielt forbundet med mange komplikationer og bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at multi-resistent TB diagnosticeres så hurtigt som muligt, så man kan give den enkelte patient den rigtige behandling. Herved reducerer man forekomsten af komplikationer for den enkelte patient. Desuden mindsker man spredningen af multi-resistente tuberkulose stammer i samfundet”, siger overlæge Troels Lillebæk fra SSI. Han er afdelingschef for Afdeling for Mykobakterier og Tuberkulose.

Mange undersøgt

Hver gang, at man opdager et nyt tilfælde af multi-resistent TB, er det vigtigt, at man leder efter kilden og andre smittede og syge. Herved begrænser man spredningen af multi-resistente stammer mest muligt. Smittede personer kan tilbydes forebyggende behandling, som forhindrer sygdommen i at bryde ud. Syge personer kan tilbydes helbredende behandling.

I forbindelse med den aktuelle multi-resistente smittekæde er mere end 100 personer på nuværende tidspunkt blevet undersøgt for smitte og sygdom. Samtidig er der løbende en stor indsats i gang for at begrænse spredningen af multi-resistent tuberkulose i Danmark, så den også i fremtiden ligger på et meget lavt niveau.

"På trods af den store indsats, kan det dog godt være svært at identificere alle smittede og syge. Så det er sandsynligt, at vi vil se flere tilfælde af multi-resistent tuberkulose i samme smittekæde den kommende tid", siger Troels Lillebæk og fortsætter:

”Det er selvfølgelig en alvorlig situation for den enkelte, der rammes af multi-resistent tuberkulose. Men det truer ikke samfundet som sådan, og heldigvis kan næste alle helbredes for multi-resistent tuberkulose i Danmark".

”Så det er sandsynligt, at vi vil se flere tilfælde af multi-resistent tuberkulose i samme smittekæde den kommende tid”
Troels Lillebæk

Multi-resistent tuberkulose i fremtiden?

På verdensplan har de sidste årtiers øgede forekomst af multi-resistent TB gjort sygdommen til en af de største globale sundhedstrusler.

”I Danmark er vi i stand til at helbrede de fleste multi-resistente TB patienter, men i resten af verden kan man kun helbrede omkring halvdelen af de ca. 500.000 multi-resistent patienter.”

”Derfor er der brug for nye, mere effektive og hurtigere virkende, medikamenter og behandlingsprincipper. Især er der behov for at afkorte den nuværende meget lange behandlingslængde på cirka 9-18 måneder”, siger Troels Lillebæk.

Desværre findes en stor del af multi-resistens byrden i dele af verden, hvor man har begrænsede ressourcer. Det gælder især i Østeuropa, det sydlige Afrika og visse dele af Sydøstasien.

Hurtig påvisning af resistens i Danmark

I Danmark opdages multi-resistent tuberkulose dog hurtigt. For godt halvandet år siden indførte Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI et nyt diagnostisk flow. Det sikrer, at alle tuberkulosepatienter får foretaget en hurtig resistensbestemmelse indenfor få dage, en såkaldt "genotypisk resistensbestemmelse".

”På den måder opdages multi-resistens resistens væsentligt hurtigere end tidligere. Her skulle man ofte vente 4-12 uger på den langsomme dyrkningsbaserede resistensbestemmelse”, slutter Troels Lillebæk.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil