Nye covid-19-tilfælde faldt 19 % mellem uge 29 og uge 30

Antallet af nye tilfælde med covid-19 er faldet yderligere mellem uge 29 og uge 30 svarende til et fald på 19%. Incidensen er i uge 30 på 183 tilfælde per 100.000 indbyggere på nationalt niveau, og der ses både et fald i testaktiviteten og i positivprocenter i uge 30.

Det samlede fald i smitten på nationalt niveau afspejler et generelt mønster af faldende
smitte på tværs af geografi og aldersgrupper. Det er fortsat blandt de 50-69- årige, at smitteforekomsten er højest. Det viser ugens tendensrapport for covid-19 og andre
luftvejsinfektioner fra Statens Serum Institut.

Der er set en mindre stigning i antallet at covid-19 relaterede dødsfald i uge 30, på
baggrund af de seneste ugers smittespredning, men der er ikke tegn til overdødelighed i
befolkningen generelt.

Smitten er fortsat højest blandt de ældre aldersgrupper, men der ses nu også et markant fald i antallet af indlæggelser blandt de ældre.

Også antallet af nye indlæggelser er faldet med 23% fra uge 29 til 30. Det er fortsat de
70-89-årige, der udgør den største andel blandt de nye indlæggelser.

Faldende smitte og indlagte på landets plejehjem

Der er et markant fald i antallet af smittede blandt plejehjemsbeboere, og der er et fald i antallet af nyindlagte plejehjemsbeboere med covid-19 på hospital.

Blandt plejehjemsbeboere ses en stabil testrate med 11,1 % i uge 29 og 10,8 % i uge 30. Positivprocenten er faldende fra 5,1 % i uge 29 til 3,2 % i uge 30. Antal bekræftede tilfælde er faldende fra 229 tilfælde i uge 29 til 141 i uge 30. Antallet af dødsfald blandt beboere med covid-19 var på 10 i uge 29, og er på foreløbigt 12 i uge 30. Fald i antal tilfælde og positivprocent ses i alle regioner.

Koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet er også faldende i alle regioner fraset
region Syddanmark hvor koncentrationen er stabil.

BA.2.75 varianten holder sig i ro

BA.5 er fortsat den dominerende variant, og udgør ca. 92 % af de sekventerede prøver i uge 30. Andelen af tilfælde med BA.4 er stabilt på ca. 6 % i uge 29, og der er ikke tegn på betydende fremvækst i bekymrende undervarianter.

Der er indtil videre kun påvist ét tilfælde at BA.2.75 i uge 30 sammenlignet med 5 tilfælde i hver af de to foregående uger.

Læs den nye tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI