Måske kan visse smertestillende stoffer forværre infektion med tuberkulose

Noget peger på, at visse smertestillende stoffer, såsom ibuprofen, kan gøre luftvejsinfektioner med tuberkulose værre ved at påvirke immunsystemet. Det viser forsøg med mus udført på Statens Serum Institut (SSI). Om det også gælder for mennesker undersøges nu nærmere.

Tuberkulose 01

Bør man bruge et hyppigt anvendt smertestillende stof som ibuprofen, hvis man har fået tuberkulose (TB)?

Spørgsmålet er blevet mere relevant at stille, viser et dansk-norsk forskningsstudie på mus, som Statens Serum Institut har ledet. Her så forskerne på effekten af de såkaldte COX-inhibitorer på mus, som blev smittet med TB via luftvejene. Og til deres overraskelse viste det sig, at infektionen blev forværret. COXi-stofferne hjælper ellers med at dæmpe inflammation og bruges for eksempel i smertestillende lægemidler som ibuprofen og celecoxib.

Resultaterne er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications Biology.

Overraskende resultat

Tuberkulose er et af de største sundhedsproblemer i verden. Hvert år får over 10 millioner mennesker TB, og alene i 2017 døde 1.6 millioner af sygdommen. Dermed er TB den infektionssygdom i verden, der slår flest ihjel. Samtidig har stigende forekomster af antibiotikaresistens øget behovet for nye behandlingsmuligheder.

I den sammenhæng har tidligere forsøg med dyr peget på, at visse smertestillende stoffer kan have en infektionsnedsættende effekt på TB. Derfor har forskerne på SSI lavet en detaljeret undersøgelse af, hvordan de såkaldte cyclooxygenase inhibitorer (COXi) virker på TB-smittede mus. COXi fungerer ved at bremse et enzym, der skaber betændelsesfremkaldende stoffer i kroppen. 

”Tidligere har man testet COXi på mus, der var blevet påført TB ved at sprøjte TB-bakterier direkte ind i blodet på dem. På den måde fik de en kraftig, akut TB-infektion. Her hjalp COXi-stofferne med at dæmpe infektionen”, siger afsnitsleder Rasmus Skaarup Mortensen fra SSI’s Afdeling for Infektionsimmunologi.

Han har stået i spidsen for det nye forsøg med COXi sammen med forskere fra Oslo Universitetssygehus. Her afprøvede man en anden tilgang.

”I vores studie smittede vi i stedet musene med TB på den måde, som man typisk bliver smittet med sygdommen i virkeligheden, altså via luftvejene. Derefter testede vi COXi-stofferne på dem, og her var billedet vendt 180 grader. Nu var COXi-stofferne i stedet med til at gøre infektionen værre.”

”Den ene gruppe mus fik TB, uden behandling, mens den anden blev behandlet med COXi-stofferne. I den sidste gruppe fandt vi op til 10 gange flere TB-bakterier i lungerne. En nærmere undersøgelse af musenes immunforsvar viste, at der var et fald i de såkaldte Th1 T-celler, som er særligt vigtige for at bekæmpe en TB-infektion”, siger Rasmus Skaarup Mortensen.

Undersøger nu mennesker

Ifølge forskerne er det første gang, at man har vist, hvordan COXi-stoffer kan have en negativ indvirkning på immunsystemet, når det gælder TB.

”Der er dog kun tale om et enkelt studie, og vi har kunnet bekræfte, at COXi-stoffernes effekt kan variere under forskellige betingelser. Derfor er det alt for tidligt at sige noget sikkert. Men i lyset af resultaterne mener vi, at man bør undersøge nærmere, hvordan immunsystemet påvirkes i mennesker under kontrollerede forhold. Sådan et klinisk studie er netop ved at blive afsluttet hos vores norske partnere. De har testet effekten af COXi-stofferne på patienter, der er under antibiotisk behandling for TB”, siger Rasmus Skaarup Mortensen.

De første resultater fra det kliniske forsøg forventes at kunne offentliggøres allerede næste år. Alle patienterne blev kureret for deres TB-sygdom uden problemer.

Rasmus Skaarup Mortensen

Kontakt

Rasmus Skaarup Mortensen, Afsnitsleder, Infektionsimmunologi / TB Vaccine
T. 32688309 @. rjm@ssi.dk Se profil