Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion

Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke genkende Rigsrevisionens beregninger og kritik af salget af SSI’s vaccineproduktion

Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion er offentliggjort den 24. januar 2018. Beretningen kan læses her.

En række af de kritikpunkter og beregninger, Rigsrevisionen har offentliggjort i sin beretning om salget af SSI’s vaccineproduktion, kan ikke genkendes af Sundheds- og Ældreministeriet, hvilket uddybes i en pressemeddelelse, der kan læses her.