Ny stor undersøgelse peger på højere forekomst af barndomsbelastninger og psykiske problemer blandt homo- og biseksuelle danskere

Danskere, der identificerer sig som homoseksuelle, biseksuelle eller har haft sex med en person af deres eget køn, har oftere oplevet barndomsbelastninger og psykiske problemer end resten af befolkningen. Det viser nye resultater fra befolkningsundersøgelsen ”Projekt SEXUS”.

Forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har undersøgt sammenhængen mellem belastninger i barndommen og mentale problemer i voksenlivet blandt danskere med forskellig seksuel identitet og adfærd.

57.000 deltagere fra Projekt SEXUS mellem 18 og 89 år har deltaget i det aktuelle studie, som bygger på spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne af undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i World Psychiatry, som er verdens førende videnskabelige tidsskrift inden for psykiatri.

Store forskelle mellem heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle

Det omfattende spørgeskema indeholdt en lang række spørgsmål om deltagernes fysiske og psykiske helbred og deres seksuelle erfaringer og præferencer. Deltagerne besvarede også spørgsmål om belastninger under opvæksten, herunder fravær af omsorg og nærhed, oplevelser med psykisk vold, fysisk vold eller seksuelle overgreb, forældres skilsmisse, forældres død eller en opvækst præget af misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet.

Forskerne fandt betydelige forskelle mellem heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle danskere. Homo- og biseksuelle deltagere rapporterede væsentligt flere barndomsbelastninger og havde en markant højere forekomst af mentale helbredsproblemer end heteroseksuelle deltagere. I særlig grad rapporterede biseksuelle deltagere seksuelle overgreb i barndommen, selvmordstanker og selvmordsforsøg markant oftere end heteroseksuelle danskere.

”Helt generelt hænger barndomsbelastninger sammen med psykiske problemer i voksenlivet uanset seksuel identitet. Vores undersøgelse bekræfter dette, men dokumenterer desuden, at sammenhængen mellem barndomsbelastninger og psykiske problemer er særligt udtalt blandt homo- og biseksuelle. Vores undersøgelse viser imidlertid også, at der selv i fravær af barndomsbelastninger er en højere forekomst af psykiske problemer blandt homo- og biseksuelle end blandt heteroseksuelle danskere,” siger folkesundhedskandidat og ph.d.-studerende Josefine Bernhard Andresen, som er førsteforfatter på artiklen.

Højere forekomst af mentale problemer

Da andelen af danskere, som har seksuelle erfaringer med personer af deres eget køn, er betydeligt større end andelen, der identificerer sig som homo- eller biseksuelle, undersøgte forskerne også sammenhængene mellem barndomsbelastninger og psykiske problemer blandt heteroseksuelle personer med og uden seksuelle erfaringer med en person af deres eget køn.

Heteroseksuelle danskere, der havde haft sex med en person af samme køn, rapporterede både barndomsbelastninger og mentale problemer langt oftere end heteroseksuelle, der ikke havde haft sex med personer af deres eget køn.

Sammenholder man med resultater fra tidligere undersøgelser, tyder de danske resultater på, at den højere forekomst af mentale problemer blandt homoseksuelle, biseksuelle og heteroseksuelle, der har haft sex med en person af deres eget køn, delvist kan forklares ved, at de havde en højere forekomst af barndomsbelastninger.

”Undersøgelsen bekræfter, at barndomsbelastninger har stor betydning for menneskers mentale helbred uanset seksuel orientering eller seksualadfærd. Vores resultater understreger dog i særlig grad behovet for øget opmærksomhed på de skadelige virkninger af belastende opvækstforhold blandt børn og unge, der er seksuelt tiltrukket af personer af deres eget køn,” siger overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut, der er leder af Projekt SEXUS og medforfatter til den nye undersøgelse.

Projekt SEXUS blev etableret i 2017 og er verdens største, nationalt repræsentative befolkningsundersøgelse med fokus på samspillet mellem seksualitet og sundhed.
Læs hele SEXUS-rapporten (pdf)

Den nye undersøgelse har modtaget økonomisk støtte fra Svend Andersen Fonden, Helsefonden og Familien Hede Nielsens Fond.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI