Status på covid-19-epidemien og skoler

14% af landets skoler og efterskoler har oplevet et muligt covid-19-udbrud, siden skolestarten i august. Men 41% af de grundskoleelever, der har fået påvist covid-19, er ikke en del af et muligt udbrud. Det viser den seneste fokusrapport fra Statens Serum Institut.

Billede af børn i skole

Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Statistik (DST) har etableret en løbende monitorering af mulige covid-19-udbrud på skolerne.

Nu er fokusrapporten kommet, der beskriver og samler de første resultater fra opgørelserne.

Hvordan defineres udbrud?

Et muligt udbrud defineres som tre eller flere elever fra samme skoletrin (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse og efterskole), der får påvist covid-19 inden for to uger.

Hvad viser opgørelsen?

Ifølge opgørelsen har 14% af landets skoler haft et muligt udbrud, siden skolerne begyndte igen i august efter sommerferien. Men under 1% af alle elever har været en del af et muligt udbrud.

Opgørelsen viser også, at 41% af de grundskoleelever, der har fået påvist covid-19, ikke har været en del af et muligt udbrud.

40% af udbruddene omfatter 3-4 elever, mens 20% omfatter mere end 10 elever.

”De større udbrud skaber mistanke om, at smitten kan være sket på skolen i forbindelse med undervisningen. Omvendt kan de mindre udbrud i højere grad være et udtryk for, at smitten er sket uden for skolen. Eller at de implementerede retningslinjer er effektive i forhold til at minimere smittespredningen ved hurtigt at bryde mulige smittekæder og dermed forhindre at de mindre udbrud udvikler sig til større udbrud.”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Registerdata kan ikke vise hvordan smitten har bredt sig

Opgørelsen baserer sig på kobling af data fra en række registre. Derfor er det ikke muligt at sige præcis om og hvordan covid-19 smitten har spredt sig på skolerne.

”Vi kan ikke se ud fra opgørelserne, om elever, der er en del af et muligt udbrud, faktisk er smittet på skolen. Og i takt med, at smittetrykket i samfundet stiger, forventer vi, at en del af smitten foregår uden for skolen”, siger Tyra Grove Krause.

Hvad viser international viden om skolernes rolle?

Man har også set på covid-19 i forhold til skoler i andre lande. Internationale undersøgelser fra Norge og Sverige samt det Europæiske Smitteagentur (ECDC) peger på, at skoler spiller en begrænset rolle i udviklingen af covid-19-epidemien. Hvis man vel at mærke overholder retningslinjerne for forebyggelse af smitte.

”Sammenligner man smittetal i Finland, hvor grundskoler har været lukkede, og Sverige, hvor skolerne har været åbne gennem hele epidemien, ses der ikke nogen forskel i incidensen for bekræftede covid-19-tilfælde hos børn fra 1-19 år”, siger Tyra Grove Krause. Hun fortsætter:

”Det viser, at de smitteforebyggende tiltag på skolerne ser ud til at virke.”


Se også infografikken: Tal og fakta om covid-19 på grundskoler

Infografik om mulige udbrud af covid-19 i grundskoler

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil