Helt ekstraordinært mange får RS-virus lige nu

Siden uge 20 er der påvist 1.734 tilfælde. De fleste hos børn mellem 1-3 år.

Billede af baby hos læge 01

Normalt er luftvejsinfektionen RS-virus noget, vi mest ser om vinteren. Sådan er det imidlertid ikke i år. Lige nu er der ekstraordinært mange tilfælde af RS-virus i Danmark.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Sommer-epidemien med RS-virus begyndte allerede at udvikle sig tidligere på sommeren. I de seneste uger er smitten dog steget kraftigt.

Alene i uge 34 blev der påvist 510 tilfælde. Det er knap 30% af de i alt 1.734 RS-virus-tilfælde, der er påvist siden uge 20. De fleste hos børn mellem 1-3 år.

Mere udbredt smitte

Selv om der lige nu testes færre patienter for RS-virus end under en normal vintersæson, er smitten lige så udbredt.

”Det viser to ting: Dels at smitten lige nu rent faktisk kan være betydeligt mere udbredt end under den normale sæson om vinteren. Dels at lægerne nu skal være særlig opmærksomme på RS-virus og sikre sig, at patienterne bliver testet, hvis de har symptomer på virussen”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI.

Skyldes måske genåbningen

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor der er usædvanligt mange tilfælde af RS-virus i Danmark lige nu. Men det samme billede ses i flere andre lande.

”En mulig forklaring kan være, at det er en effekt af, at man for nylig har åbnet landet op igen efter nedlukningen og restriktionerne under covid-19-epidemien. Og at der samtidig er flere, som rejser”, siger Lasse Vestergaard. Han fortsætter:

”Det kan også være, at der lige nu er mindre beskyttende immunitet over for RS-virus blandt børn, fordi der var langt færre tilfælde af virussen i vinters. Her så vi et kraftigt fald for både RS-virus og en række andre luftvejsinfektioner på grund af covid-19-restriktionerne og hygiejneforholdsreglerne.”

Læs mere

Læs mere om RS-virus lige nu.

Fakta om RS-virus

  • RS-virus er den hyppigste årsag til, at små børn bliver indlagt med en luftvejsinfektion.
  • Ofte forløber infektionen som en forkølelse. Men specielt hos små børn under 6 måneder ses ofte en nedre luftvejsinfektion, som fører til vejrtrækningsproblemer.
  • Ved 2-års-alderen har næsten alle børn haft RS-virus én gang. Og halvdelen har haft det to gange.
  • I Danmark indlægges cirka 3% af alle børn mindst én gang med RS-virus inden for de to første leveår.
  • Indlæggelsesrisikoen er betydelig højere hos børn, som er født for tidligt, har hjerte- eller lungesygdom eller som lider af andre kroniske lidelser. Dog er det yderst sjældent at nogen danske børn dør af RS-virus infektion.

Kurve over RS-virus

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI