Infektionssygdomme i 2017

Traditionen tro beskriver årets første EPI-NYT vigtige begivenheder i relation til infektioner og vacciner fra det nu afsluttede år.

I 2017 steg tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet til et historisk højt niveau, og WHO kunne erklære mæslinger for elimineret i Danmark. Årsagen til den stigende tilslutning skyldes dels SSI’s udsendelse af påmindelser til forældre om børns manglende vaccination og bedre registrering af vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister. Men den livlige offentlige debat om etiske problemstillinger ved ikke at lade sine børn vaccinere, kan også have spillet en rolle.

I november 2017 blev den bredere dækkende 9-valente HPV-vaccine indført i børnevaccinationsprogrammet. Foreløbige tal viser, at der har været stor efterspørgsel på den nye vaccine, som tegn på fornyet tillid til HPV-vaccinationsprogrammet. Således har mere end dobbelt så mange personer startet vaccination i årets sidste måneder i forhold til samme periode i 2016.

Antimikrobiel resistens (AMR) udgør en af verdens største sundhedstrusler, idet vi risikerer at miste effekten af vores antibiotika, så vi ikke længere kan behandle selv banale infektioner. Heldigvis er der en tendens mod et faldende forbrug af antibiotika i Danmark i både primær- og hospitalssektoren. Men visse resistensformer udviser en bekymrende stigning. Der blev sat nye mål for reduktion af antibiotikaforbrug frem mod 2020, og et nyt projekt, der skal forbedre overvågningen af resistens, blev sat i søen. En ny vejledning, der skal forbygge yderligere spredning af carbapenemase-producerende organismer (CPO) på sygehuse, er også på vej.

Der blev opklaret flere fødevarebårne sygdomsudbrud, både ved brug af nye diagnostiske metoder og gængse epidemiologiske undersøgelser, og flere udbrud strakte sig på tværs af grænser i Europa. Der var også udbrud med eksotiske sygdomme i Europa som fx chikungunya og malaria.

Endelig blev Statens Serum Instituts fremtidige rammer sikret gennem en regeringsbeslutning, hvor det blev slået fast, at der skal opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på SSI. Herudover skal Københavns Universitet (KU) og SSI varetage det veterinære beredskab for Fødevarestyrelsen fra januar 2020. Den nye aftale betyder, at ”One Health” perspektivet i det danske infektionsberedskab styrkes, idet man får en samlet overvågning af infektioner blandt mennesker og dyr.

Læs mere i EPI-NYT 1-2/18