Tilfælde af mæslinger i Herning-området

Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital har i denne uge påvist et tilfælde af mæslinger hos et barn fra Herning-området.

Et barn i skolealderen er blevet smittet med mæslinger på en rejse til Ukraine.

Barnet havde været på besøg hos familie i Ukraine og blev der udsat for mæslingesmitte. Barnet kom tilbage til Danmark den 8. december, udviklede et mæslingelignende udslæt den 18. december og blev undersøgt på børneafdelingen på Regionshospitalet Herning. En prøve fra patienten var positiv for mæslingevirus den 19. december på Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital, og Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord samt Statens Serum Institut blev informeret.

Statens Serum Institut har bekræftet det påviste mæslingevirus og arbejder på at foretage genotypning af virus.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, har sikret information og tilbud om eventuel behandling efter smitteudsættelse til relevante personer.

Læger i området opfordres dog alligevel til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger og til at sikre, at disse undersøges uden, at andre patienter i venteværelser og lignende udsættes for smitte.

For praktiske formål kan man regne med, at personer født før 1974 har haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte kan anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI´s hjemmeside.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus (morbillivirus) IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af mæslingevirus RNA (ved PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i urin i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslinger er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og evt. vaccination af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkelig. Påvisning af virus ved PCR er et krav fra WHO. Det nationale WHO Reference Laboratorium for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtig i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte - såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller typningen.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil