Status for udviklingen med cluster B.1.1.7

De seneste resultater fra stikprøver af positive SARS-cov-2-prøver tyder på, at andelen af smittede med cluster B.1.1.7 stadigt vokser i Danmark. Derfor skrues overvågningen af muterede varianter i vejret.

Engelsk flag

Andelen af personer herhjemme, der smittes med covid-19-varianten cluster B.1.1.7, vokser stadig.

I Danmark er B.1.1.7 indtil videre blevet påvist hos 134 danskere. De er fundet ved hjælp af sekvensering af positive danske prøver i perioden fra den 14. november til den 2. januar.

I den periode blev der samlet sekvenseret 14.753 prøver, hvilket betyder, at B.1.1.7 er fundet i 0,9% af prøverne. Det fremgår af et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI).

Dominerende fra midten af februar

B.1.1.7 varianten blev først opdaget i England, men er siden fundet i flere andre lande, herunder Danmark.

SSI regner fortsat med, at varianten B.1.1.7 vil blive dominerende i Danmark fra midten af februar. Det øger kravet til den danske indsats for at bevare kontrollen med epidemien. Det har øget risikoniveauet til 5, og har ført til behov for skærpede restriktioner.

En alvorlig udvikling

”Det er en alvorlig udvikling. Der er samlet sekvenseret 13% af alle påviste tilfælde fra uge 46 til 53, hvilket betyder, at det reelle antal smittede med B.1.1.7 sandsynligvis er cirka otte gange højere. Vi har også set en klar stigning i andelen med den her variant blandt de sekvenserede prøver. Mellem uge 49 og 52 blev andelen cirka fordoblet fra uge til uge”, siger afdelingslæge på SSI Rebecca Legarth. Hun fortsætter ”Tallene kan ændre sig lidt i takt med at vi løbende får svar på flere prøver for de seneste uger”.

Til at påvise B.1.1.7 benyttes såkaldt sekvensering. Det vil sige afdækning af hele virus arvemateriale, som kan afsløre mutationer og dermed afgøre om der er tale om en særlige varianter som fx B.1.1.7 

Skærpede restriktioner nødvendige

Konsekvenserne af smittespredning med en mere smitsom SARS-CoV-2 virus variant er, at epidemikurven vil være stejlere og have et højere toppunkt i forhold til andre mindre smitsomme varianter. Derudover skal en højere andel af befolkningen være immune for at opnå flokimmunitet.

” Hvis vi skal undgå eksponentiel vækst i smitte med covid-19 i februar, skal smittetallene og kontakttallet betydeligt ned i løbet af januar. Samtidig er der brug for en skærpet overvågning af B.1.1.7 og andre muterede virusvarianter”, siger Rebecca Legarth

Overvågningen skærpes yderligere

Set i international sammenhæng har Danmark en meget høj kapacitet for sekvensering.
”Men på trods af det, så har vi i øjeblikket ikke det komplette billede af, hvor mange smittede, der findes i Danmark med B.1.1.7, eller hvor i landet de alle befinder sig. Det arbejder vi nu på at ændre”, siger Rebecca Legarth

SSI arbejder derfor på at styrke overvågningen af den nye virusvariant. Det skal ske ved at øge sekvenseringskapaciteten fra 3.000 til 5.000 ugentlige analyser i første omgang. På lidt længere sigt er det hensigten at øge kapaciteten yderligere, så alle prøver kan sekvenseres.

”Derudover er der en forsinkelse på data fra sekvenseringen på 1-2 uger, fra en person testes positiv, til et svar ligger klar. Svartiden er derfor blevet optimeret de seneste uger, men der arbejdes på at bringe den yderligere ned”, siger Rebecca Legarth.

Endelig vil der allerede i næste uge bliver startet en screening blandt positive prøver for blandt andet B.1.1.7 ved hjælp af den nye ”Delta-PCR” test. Det er en PCR-test, der specifikt påviser én af mutationerne i det nye virus. Det betyder, at alle positive prøver kan screenes for om, de har denne mutation, og på den måde kan udviklingen følges tættere på realtid.
Mere smitsom, men ikke farligere for den enkelte.

B.1.1.7 har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Modelleringsstudier fra England tyder på, at B.1.1.7 er 50-74% mere smitsom end andre virusstammer. Foreløbige data fra Danmark tyder også på, at vækstraten for denne variant er 70% højere end for andre varianter.

Undersøgelser tyder dog ikke på, at B.1.1.7 er mere eller mindre sygdomsfremkaldende end andre virusstammer.

Man vurderer også, at vacciner vil virke overfor denne variant, men der er undersøgelser i gang, som skal afgøre, om følsomheden/modstandskraften over for antistoffer er den samme for B.1.1.7 varianten, som for de allerede kendte varianter.