Kvinder med fødselsdepression: Stort studie sætter tal på gentagelsesrisikoen og på risikoen for senere depression

Stor dansk undersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem det at blive behandlet for fødselsdepression og risikoen for depression senere i livet.

Fødselsdepression rammer mere end 5% af alle kvinder i forbindelse med fødsel. Blandt de kvinder der ikke tidligere har haft psykiatrisk sygdom, rammes mere end en ud af 200 nybagte førstegangsmødre. For de kvinder som rammes, mangedobles risikoen for at få en fødselsdepression efter senere fødsler. Det viser en ny, stor dansk registerundersøgelse fra Statens Serum Institut med data fra næsten en halv million kvinder, der fødte deres første barn i perioden mellem 1996 og 2013.

For mødre, der efter den første fødsel fik antidepressiv medicin, var gentagelsesrisikoen for senere fødselsdepression 15%, mens den var 21% for mødre, der blev behandlet for fødselsdepression på et hospital. Til sammenligning var risikoen kun 0,6% for kvinder, der ikke fik en fødselsdepression efter at have født deres første barn.

”Studiets resultater viser, at kvinder med fødselsdepression har en høj risiko for senere depression og gentagende episoder af fødselsdepression. Det understreger betydningen af at være særlig opmærksom på støtte til denne gruppe af kvinder”, siger hovedforfatteren bag studiet, Marie-Louise Hee Rasmussen. 

Undersøgelsen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine, omfatter kun kvinder, der ikke har tidligere psykisk sygdom, før de fødte. Det er den første større undersøgelse, der viser, hvor ofte fødselsdepression rammer blandt denne gruppe kvinder, og som samtidig ser på, hvad det betyder for deres fremtidige psykiske sundhed.

”Det var formålet med studiet at tilvejebringe nogle konkrete tal for nogle af de spørgsmål, kvinderne stiller deres læge: ”Hvor lang tid varer dette ved?”, ”Hvad betyder dette for mit fremtidige psykiske velbefindende?” og ”Hvad er sandsynligheden for at, dette vil ske igen, hvis jeg vælger at få flere børn?”. Studiets resultater, der bygger på data fra hele den danske befolkning, kan således bruges af behandlende læger som værdifuld rådgivning til kvinder, der rammes af fødselsdepression”, siger Marie-Louise Hee Rasmussen.

”Det er en voldsom oplevelse for den nybagte mor og hendes familie, når fødslen kompliceres af en fødselsdepressionsperiode. Det er derfor, til trods for den øgede gentagelsesrisiko, betryggende, at tallene samtidigt viser, at langt de fleste mødre med sygdommen bliver raske igen, og at kun 1 ud af 20 mødre med fødselsdepression i vort studie var i behandling fire år efter de fødte barnet”, siger Professor Mads Melbye, der har været initiativtager til studiet.

Læs den videnskabelige artikel i Plos Medicine:
Risk, treatment duration, and recurrence risk of postpartum affective disorder in women with no prior psychiatric history: A population-based cohort study