Covid-19-smittetrykket er stabilt, men lidt flere indlægges

Antallet af smittede med SARS-CoV-2 er i uge 37 på samme niveau som i den foregående uge, og incidensen er på 89 tilfælde per 100.000 indbyggere. Samtidigt er der er i uge 37 set en stigning på 6 % i antallet af nye indlæggelser, og det er som i de foregående uger fortsat de 70-89-årige, der udgør den største andel af nyindlagte. Det viser den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Efter tre ugers fald i antallet af nye tilfælde med covid-19 ses nu en stabilisering med en lille stigning i uge 36 og et lille fald i uge 37. Incidensen er således 89 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 37. Det samme mønster ses for positivprocenten, der er på 13,3 % i uge 37. Antallet af PCR-tests er for tredje uge stabilt.

Stabilt SARS-CoV-2 niveau målt i spildevand

Der er i en periode på tre til fire uger set gradvise fald i SARS-CoV-2 koncentrationerne i spildevandet, men i de to forløbne uger (36 og 37) er der sket en
stabilisering af koncentrationerne på nationalt niveau og i Region Nordjylland. I Region Hovedstaden, Midtjylland og Sjælland ses et let fald, mens der ses en mindre stigning i Region Syddanmark.

Lille stigning i nyindlæggelser

Til gengæld er der, efter flere ugers fald i antallet af nye hospitalsindlæggelser, en mindre stigning i både uge 36 og uge 37, så antallet af nye indlæggelser udgør 337 sammenlignet med 318 i ugen før. Personer i alderen 70-89 år udgør fortsat den største gruppe blandt de nyindlagte, som det har været tilfældet siden starten af året. Antallet af indlagte på intensivafdelinger er fortsat lavt og på 10 tilfælde i uge 37. Andelen af indlæggelser blandt personer indlagt pga. en covid-19-diagnose (i modsætning til med SARS-CoV-2) har fluktueret omkring de 60%
henover sommeren og ligger i uge 35 på 61 %.

BA.5 stadig dominerende variant

BA.5 er fortsat den dominerende variant med en andel, der er stabiliseret hen over den seneste måned og udgør ca. 93 % af de sekventerede prøver i uge 37. BA.5.2 er den hyppigste subvariant som efter nogle uger med stigning udgør en let faldende andel på ca. 22 % i uge 37. Der er set en stigning i andelen med undervarianten BF.7 i de seneste uger, og den udgør foreløbig ca. 11 % i uge 37. Der er ikke tegn på at denne er alvorligere end andre varianter. BA.2.75 er fortsat kun fundet i et lille udsnit af prøverne og udgør ca. 1,5% i uge 37. Der er endnu ikke fundet BJ.1 i nogle danske prøver. Der skal generelt tages forbehold for, at der endnu ikke er sekventeret et særligt stort antal prøver i uge 37.

Læs hele tendensrapporten

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI