Blodtrykssænkende medicin med thiazider er forbundet med højere risiko for lavt saltindhold i blodet

Den blodtrykssænkende gruppe af lægemidler kaldet thiazider, er forbundet med en højere risiko for lavt saltindhold i blodet, end det er anført i lægemidlernes indlægssedler, lyder konklusionen i et nyt studie.

Thiazider er en gruppe af lægemidler, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk, og som anvendes af flere end 100.000 danskere. Selvom thiazider generelt anses for at være effektive, billige og veltolererede, kan de også i nogle tilfælde give betydelige bivirkninger, blandt andet lavt saltindhold i blodet.

Et nyt studie lavet i et samarbejde mellem forskere fra Statens Serum Institut (SSI), Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital viser, at lavt saltindhold i blodet forekommer langt oftere, end det er angivet i lægemidlernes indlægssedler. I de forskellige indlægssedler er hyppigheden af bivirkningen angivet vidt forskelligt; fra ikke almindeligt (imellem ≥0,1 og <1%) til meget sjældent forekommende (<0,01%) eller som ikke kendt. I studiet fandt forskerne, at mere end tre procent af brugerne oplever bivirkningen inden for de første to år.

”I dette studie ser vi en tydeligt højere forekomst af lavt saltindhold i blodet blandt brugere af thiazider, end hvad der er anført i de forskellige indlægssedler. Samtidig finder vi, at risikoen især er udtalt hos ældre personer, hos personer som har flere forskellige sygdomme allerede, og i løbet af de første måneder af behandlingen.”
Niklas Worm Andersson,  læge og ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet.

Symptomerne ved lavt saltindhold i blodet spænder vidt fra ingen eller milde såsom forvirring og sløvhed til i yderste konsekvens meget alvorlige, såsom krampetilfælde eller koma.

Højere risiko end ved andre blodtrykssænkende lægemidler

Det omfattende studie bygger på de danske sundhedsregistre og sammenlignede knapt 50.000 personer i alderen 40 år og opefter, der påbegyndte behandling med thiazider med godt og vel 130.000 personer, der påbegyndte behandling med andre mulige lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk. Studiet viser også, at forekomsten af lavt saltindhold i blodet er ca. 1,4 procent højere blandt thiazid-brugere sammenlignet med brugere af andre blodtrykssænkende lægemidler inden for de første to år.

Der findes flere forskellige anbefalede lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk, hvilket lægemiddel, der udskrives, er en afvejning af den forventede effekt, bivirkninger og pris - sammenholdt med behandlingsalternativer, som drøftes mellem patient og læge.

”Der er ingen tvivl om, at thiazider i mange tilfælde er et godt og effektivt valg til medicinsk behandling af forhøjet blodtryk. I den sammenhæng er det vores håb, at studiets resultater vil bidrage til, at dette lægemiddelvalg foregår på et så veloplyst grundlag som muligt også med hensyn til forekomsten af bivirkninger.”
Marie Lund, speciallæge i klinisk farmakologi og klinisk lektor og sidsteforfatter på studiet.

Studiet er netop blevet offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift, Annals of Internal Medicine.

Du kan læse studiet her 

Pressehenvendelser&nbsp;
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI