Infektionssygdomme i 2016

Traditionen tro beskriver årets første EPI-NYT vigtige begivenheder i relation til infektioner og vacciner fra det nu afsluttede år.

Internationalt var det især den internationale spredning af zikavirus-infektioner der gav opmærksomhed. Idet infektion hos gravide kan medføre alvorlige misdannelser hos fostret, erklærede WHO zikavirus epidemien for en international trussel mod folkesundheden. Denne trussel blev afblæst i november 2016, ikke fordi problemet er overstået, men fordi zikavirus-infektioner fremover vil blive en del af det ”normale” infektionsbillede.

Herhjemme var det især det store fald i tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet der blev debatteret. Vaccinen mod HPV er sikker og effektiv, og vi kan allerede nu i Danmark dokumentere en reduktion i hyppigheden af forstadier til livmoderhalskræft. Dette fald kan dog kun opretholdes, såfremt vaccinationsdækningen igen begynder at stige. Det virker desværre som om, at der er lang vej igen, før tilliden til vaccinen er genskabt. I den forbindelse er det vigtigt at lytte til de bekymrede familier og indgå i en dialog om fordele og ulemper ved HPV-vaccinen.

Atter engang var antibiotikaresistens et varmt emne, fødevarebårne infektioner kom søgelyset flere gange i løbet af året, og danskerne blev i efteråret 2016 plaget af udbrud af kighoste og mycoplasma. Samtidig er delvis glemte sygdomme som gonorré og syfilis i fortsat stigning.

På den positive front så vi store landvindinger takket være nye værktøjer i mikrobiologi, og moderniseringen af overvågningen fortsatte bl.a. med igangsættelse af et nyt projekt til overvågning af resistente bakterier.

Læs mere i EPI-NYT 1-2/17