Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 4. kvartal 2018

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der kan derfor forekomme justeringer.

I fjerde kvartal af 2018 blev der konstateret otte nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. To af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var fire dødsfald blandt tilfældene, heraf et blandt tilfældene forårsaget af husdyr-MRSA CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2018

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-december 2018 (foreløbige tal)

  MRSA (total)  Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 3678  1216
Blodforgiftning 37 8
Dødsfald (inden 30 dage) 7 2

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-december 2018 (foreløbige tal)

MRSA type  Antal dødsfald
t034/CC398
t091/CC7 1
t189/CC1 1
t304/CC6/8 1
t588/CC398 1
t2207/ukendt 1
t3702/CC5 1

Se overvågningsdata for antallet af MRSA-tilfælde de seneste år.

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil