Spildevand viser tegn på et stigende mørketal

Mens markant færre nu lader sig teste for covid-19, viser spildevandsprøver tegn på stigende smitte. Det fremgår af ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Det kan umiddelbart se ud, som om at det går den rigtige vej. Der ses fra uge 49 til uge 50 et fald i antallet af personer, der er bekræftet smittet med covid-19.

Smitten er faldet fra 145 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 49 til 119 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 50. Positivprocenten er steget let til 20 procent fra 19 procent.

Men det er for tidligt at konkludere, at den før så opadgående covid-19-kurve nu er knækket.

For kigger man videre i ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) kan man se, at spildevandsanalyserne tegner et andet billede med stigende koncentrationer af SARS-CoV-2.

Og hos COVIDmeters brugerpanel ses der en stigning i andelen af formodede smittede.

Samtidig er der sket et markant fald i testaktiviteten, så antallet af PCR-tests er faldet med 20 procent i perioden. Dette fald formodes at skyldes, at Sundhedsstyrelsen i løbet af uge 49 ændrede retningslinjerne for covid-19, så sygdommen nu er sidestillet med andre sygdomme.

"Der er noget, der tyder på, at der er et stort mørketal, fordi færre nu bliver testet, og derfor ikke registreres i overvågningen af covid-19. Så det er for tidligt at sige, at vi har toppet, for resultaterne stritter i forskellige retninger," siger Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut (SSI).

Flere nye indlæggelser

Faldet i konstaterede smittetilfælde ses i de fleste aldersgrupper, men for personer over 70 år, ses en stigning. Her er smitten især høj blandt de 80+-årige.

Der ses en fortsat stigning i antallet af nye hospitalsindlæggelser med covid-19. Der er i uge 50 således 688 nye indlæggelser sammenlignet med 522 i uge 49.

Det er fortsat de 70-89-årige, der udgør den største gruppe af nyindlagte. Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv test for SARS-CoV-2 er fortsat lavt og på 13 tilfælde i uge 50.

Influenzasæsonen er startet

De seneste tre uger er der konstateret en stigning i influenzasmitten med en fordobling af antal bekræftede tilfælde siden uge 48, og influenzasæsonen er således officielt startet.
Der er både en stigning for influenza A og B.

Til gengæld er forekomsten med RSV fortsat faldende både i incidens, positivprocent samt antal nyindlagte. Det er en tendens, der har været observeret siden uge 46.

Man kan finde de seneste tal for smittede og indlagte med influenza i Danmark, vaccinationstal mm. på SSI’s influenzahjemmeside og dashboard.

Læs ugens tendensrapport.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI