Nyt våben i den globale kamp imod tuberkulose

En ny hudtest for tuberkulose, der er udviklet på SSI, kan med stor sikkerhed identificere den store del af verdens befolkning der er smittet med tuberkulose uden at vide det. Det muliggør udrulningen af en storstilet global behandlingsstrategi som er WHO´s nye våben i kampen mod TB.

Hvert år bliver nærved 10 millioner mennesker syge af tuberkulose, hvoraf 1.5 millioner dør. Selvom disse tal i sig selv gør TB til en af de allerstørste globale dræbere, er det de ufatteligt mange smittede uden klinisk sygdom, der er WHO´s nye satsningsområde.  En tredjedel af jordens befolkning er smittet med TB, og det er umuligt at komme denne globale epidemi til livs uden at behandle smittede. WHO lancerede derfor i 2016 en stort anlagt strategi med fokus på tidlig screening og forebyggende behandling af smittede. Der har dog manglet en test for TB smitte, egnet til de store områder af verden, hvor TB problemet er størst, og laboratoriefaciliteterne mangelfulde. Den nuværende test - Tuberkulintesten også kendt som Mantoux testen – viser ofte et positivt resultat hos folk, der ikke er smittet med tuberkulose, men som er blevet vaccineret mod sygdommen med BCG vaccine.

Den ny tuberkulosetest betegnet C-Tb, er en moderne udgave af Tuberkulintesten. Den er designet til at levere præcise resultater selv i meget ressourcefattige områder, og ny forskning viser, at C-Tb ikke påvirkes af BCG vaccinen. Dermed vil man kunne undgå overbehandling af de millioner af mennesker, som i virkeligheden slet ikke er smittet med T,B men som har en falsk positiv Tuberkulintest. Resultaterne er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Lancet Respiratory Medicine.

”Vores resultater viste, at C-Tb kunne sortere alle dem fra, der ikke var smittet med TB bakterien, men blot reagerede i Tuberkulintesten på grund af tidligere BCG vaccination. Dette er et særdeles vigtigt fund, fordi vi nu endelig har adgang til et redskab, der kan forhindre overbehandling af en meget stor del af de mange millioner mennesker, der hvert år testes for tuberkuloseinfektion i udviklingslandene”. siger læge Morten Ruhwald fra Statens Serum Institut.

Screening og tidlig behandling mindsker risiko for aktiv tuberkulosesygdom

Målrettet screening og behandling af patienter, der er smittet med bakterien Mycobacterium tuberculosis er vigtig for at undgå, at smitten fører til aktiv tuberkulosesygdom og yderligere spredning af sygdommen. Hurtig behandling mindsker også risikoen for udvikling af multiresistent TB (MDR-TB).

Til at finde smitten, før den bliver til sygdom, findes der flere metoder. Heraf er en af de mest præcise en test baseret på blodprøver, der analyseres i laboratoriet, kaldet QuantiFERON-TB test. Denne testmetode er dog både dyrere, sværere at håndtere og kræver laboratoriefaciliteter, end en hudtest, og derfor er det oftest hudtesten, der bruges i lavindkomstlande.

C-Tb bedre end Tuberkulin til at undgå falsk positive hos vaccinerede

I forsøget med den nye hudtest C-TB blev i alt 979 deltagere delt op i fire grupper med stigende risiko for smitte. Alle deltagere blev testet med QuantiFERON-TB, og derudover fik deltagerne C-Tb i den ene arm og Tuberkulin i den anden arm. C-Tb’s evne til at spore tuberkulosebakterier blev sammenlignet svarene fra de to andre tests.

Det viste sig, at hudreaktionen og andelen af positive for C-Tb og Tuberkulintesten var ens hos de patienter, der ikke var vaccineret med BCG. Men blandt dem, der var vaccineret, testede flere positive med Tuberkulintesten end med både C-Tb og QuantiFERON-TB.

”C-Tb leverede fremragende resultater i et format, der er velegnet til brug i felten, netop der hvor en tuberkulosetest er allermest nødvendig. Med C-Tb har vi endelig en robust og præcis test til at bekæmpe TB epidemien der, hvor behovet er størst”, udtaler Peter Lawætz Andersen, forskningsdirektør på Statens Serum Institut.

Læs den videnskabelige artikel i Lancet Respiratory Medicine:
Safety and efficacy of the C-Tb skin test to diagnose Mycobacterium tuberculosis infection, compared with an interferon γ release assay and the tuberculin skin test: a phase 3, double-blind, randomised, controlled trial