MiBa, HAIBA og det digitale infektionsberedskab

Det digitale infektionsberedskab understøtter en lang række opgaver og services ifm. digital infektionskontrol fx visning af laboratoriesvar til borgere og smitteopsporing. Til det digitale infektionsberedskab hører også MiBa og HAIBA.

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) danner fundamentet for svarvisning af mikrobiologiske prøvesvar for den nationale overvågning af infektionssygdomme, samt gør det muligt for borgere at tilgå deres prøvesvar. HAIBA (Healthcare-Associated Infections Database) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Læs mere om MiBa og HAIBA for fagpersoner på det digitale infektionsberedskabs hjemmeside.

Borgers adgang til prøvesvar i MiBa 

Borgere har adgang til egne prøvesvar fra MiBa via Min Sundhedsjournal på Sundhed.dk  samt på MinSundhed app. Alle borgere med NemID/MitID har adgang til Min sundhedsjournal.

Her tilbydes et samlet digitalt overblik over borgerens sundhedsoplysninger, samt visning af dennes mikrobiologiske prøvesvar fra MiBa sammen med eventuelle andre prøvesvar fra områder såsom klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk patologi. 

Hvis man, i forbindelse med sin behandling hos lægen eller på sygehuset, har nægtet samtykke til at andre end den behandlingsansvarlige læge eller organisation kan tilgå et eller flere prøvesvar, vil svarene ikke være synlige i hverken MiBa eller i Sundhedsjournalen. 

Hvis der er tale om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, vil prøvesvarene uanset samtykke blive overført til MiBa, så de kan indgå i den nationale overvågning af anmeldelsespligtige smitsomme sygdom.

Fakta om MiBa

I MiBa findes prøvesvar på alle mikrobiologiske prøver, der bliver taget i det danske sundhedsvæsen. Med mikrobiologiske prøver undersøger man for tilstedeværelsen af bakterier, virus, parasitter og svampe. MiBa benyttes først og fremmest af sundhedsfaglige til flere formål. Det bruges bl.a. til visning af patienters prøvesvar på danske hospitaler samt hos praktiserende læger.
Derudover bruges MiBa som et værktøj til infektionskontrol på nogle sygehuse vha. en alarmfunktion kaldet MiBAlert. MiBa fungerer samtidig som datakilde til den nationale sygdomsovervågning, hvor de mikrobiologiske prøvesvar kobles med andre vigtige datakilder, fx Det Danske Vaccinationsregister og Landspatientregistret