Alle tre mæslingepatienter i det aktuelle udbrud er smittet med samme type virus

Det er vigtigt at børn vaccineres til tiden i det danske børnevaccinationsprogram.

Statens Serum Institut har foretaget typebestemmelse af virus fra den tredje patient med mæslinger. Denne viser, at virus er 100 % identisk med det virus, der er fundet hos de 2 andre tilfælde, der er påvist i august måned.

Dette betyder, at der kan være sket smitte ved direkte kontakt mellem patienterne, men der kan også være uerkendte mæslingetilfælde, som har bidraget til smitten. Mæslingevirus er meget smitsomt, og selv meget kortvarig kontakt eller ophold i samme rum som en smitsom patient kan medføre smitte.

Alle børn tilbydes MFR-vaccination, når de er 15 mdr. og 4 år. Det er vigtigt, at 1. vaccination ikke forsinkes unødigt. Der er ikke for nuværende anbefaling om at vaccinere børn tidligere. Ved udtalt ønske fra forældre kan 1. MFR-vaccine dog gives fra 12 mdrs. alderen. Vaccinationen kan evt. gives samtidig med den 3. grundvaccine.

MFR-vaccination er gratis for børn, til de fylder 18 år. Voksne, som ikke tidligere er MFR-vaccineret eller har haft sygdommen, kan også vaccineres, men skal selv betale for vaccinationen. Kvinder i den fertile alder har tilbud om gratis vaccination mod røde hunde, hvis de ikke tidligere er vaccineret eller har haft sygdommen. Tilbuddet gives i form af MFR-vaccine og beskytter derfor også mod mæslinger.

Læs mere her:

EPI-NYT 28-33/17
EPI-NYT 34/17
EPI-NYT 23/17