Yngre mand fra Fyn har fået påvist mæslinger

En yngre dansk mand fra Fyn er blevet smittet med mæslinger. Efter al sandsynlighed er personen smittet i Frankrig i midten af januar. Læger opfordres til at være ekstra opmærksom på patienter med symptomer på mæslinger.

De første symptomer viste sig i slutningen af uge 5 og han udviklede et mæslingelignende udslæt den 4. februar og den 7. februar påviste Statens Serum Institut (SSI) mæslingevirus i hans prøver. Da manden har siddet i venteværelse hos vagtlægen på Odense Universitetshospital har Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Syd kontaktet muligt eksponerede personer.

Statens Serum Institut foretager samtidig genetisk typebestemmelse af virus med henblik på at spore oprindelsen af virus og dermed sandsynliggøre hvor vedkommende er smittet og om der er sammenhæng med andre tilfælde.

Mæslinger har en inkubationstid på op til 18 dage og læger opfordres til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer som kunne være mæslinger, og især hvis patienten måtte have modtaget mail eller brev om, at han/hun har været udsat for smitte.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt. For praktiske formål kan man regne med, at personer født før 1974 har haft mæslinger.

Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte kan anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI´s hjemmeside.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og evt. vaccination af personer, som har været udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller virustypningen.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil