Tilbud om gratis kighostevaccination til gravide forlænges

Da kighosteepidemien i Danmark endnu ikke er klinget af, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester. Tilbuddet bliver forlænget med tre måneder frem til den 30. april 2020.

Gravid kvinde

Det er nu mere end fire måneder siden, at Statens Serum Institut (SSI) meldte ud, at Danmark var ramt af en kighosteepidemi. Det er vi stadig, og det har fået Sundheds- og Ældreminister Magnus

Heunicke til at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester.

Tilbuddet blev indført den 1. november 2019 og løb i første omgang indtil den 31. januar 2020. Nu bliver det forlænget med yderligere tre måneder indtil den 30. april 2020.

”Kighosteepidemien har været mere hårdnakket, end vi havde forudset, men i slutningen af april regner vi med, at den er klinget af”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Mange er blevet vaccineret

Tilbuddet blev indført efter råd fra Sundhedsstyrelsen (SST). Styrelsen anbefalede således, at man tilbød gratis vaccine til gravide i forbindelse med den rutinemæssige graviditetsundersøgelse i uge 32.

”Mange børn, der er under seks måneder gamle, får brug for at blive indlagt, hvis de får kighoste. Det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald. Formålet med at vaccinere gravide mod kighoste er at beskytte de nyfødte børn i deres første levemåneder, før de selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge, at de bliver syge og indlagt på hospitalet”, siger Peter Henrik Andersen.

Tilbuddet har fået mange gravide til at blive vaccineret.

”Vi kan se, at siden den midlertidige ordning trådte i kraft i november 2019 og frem til den 13. januar 2020, har i alt 10.600 kvinder i alderen 18-45 år fået en diTeki-vaccine. I samme periode 2018-2019 var dette tal kun 350, så det tyder på, at tilslutningen til vaccinationsprogrammet har været høj”, siger Peter Henrik Andersen.

Han peger dog på, at tallet også omfatter kvinder, som ikke var gravide på vaccinationstidspunktet. For eksempel kan der være øget vaccination til visse grupper af sundhedspersonale.

Hele landet er ramt

Kighosteepidemien har ramt hele landet. Alene i december var der 625 tilfælde, og det niveau har været uændret de seneste tre måneder.

”De nyeste tal fra januar måned viser, at vi indtil den 23. januar har haft cirka 500 tilfælde. Så epidemien kører endnu”, siger Peter Henrik Andersen.

Læs mere

Læs mere om kighosteepidemien i EPI-Nyt.

Se overvågningsdata for kighoste i Danmark.

 

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil