Den daglige overvågning af covid-19 vaccination udvides med målgruppen af 60-64 årige

Danmark har nået 25% førstegangsvaccinerede, og endnu en målgruppe er påbegyndt vaccination mod covid-19. Vi er nået til målgruppe 10A, som består af personer født mellem 1957 og 1961. Denne målgruppe kan nu blive vaccineret, ligesom gruppen fremover kan følges i den daglige overvågning på ssi.dk

Billede af kanyle og ampul

Vaccinationsindsatsen mod covid-19 skrider frem og over 1,4 million personer har nu påbegyndt deres vaccinationsforløb. I april måned er målgruppe 8 og 9 blevet tilføjet til SSI’s daglige overvågning, og nu udvides overvågningen endnu en gang. Tillægsrapporten vil fra i dag indeholde målgruppe 10A: Personer på 60-64 år, altså personer født i 1957-1961.

”Vaccinationsprogrammet har til formål at begrænse forekomsten af covid-19, og det er derfor vigtig at overvåge hvordan befolkningen tager i mod vaccinationstilbuddet. Det ser ud som om, at også de 60-64-årige gerne lader sig vacciner. 34.524 personer, svarende til 12%, har allerede fået første stik”, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Danskerne takker ja til vaccination

Antallet af danskere der tilbydes og takker ja til vaccination mod covid-19 er fortsat stigende, og 25% har nu fået den første vaccine mens 13,6% er færdigvaccinerede. Det svarer til, at 1.463.298 personer har igangsat deres vaccinationsforløb hvoraf ca. halvdelen har færdiggjort det.

I de første målgrupper (gruppe 1-3) har tilslutningen længe ligget højt. Hos plejehjemsbeboere, hos personer over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og hos personer på 85 år eller ældre er andelen af færdigvaccinerede nu på hhv. 92%, 86% og 93%.

Hos de mere nyligt inkluderede målgrupper 7, 8 og 9 har størstedelen allerede påbegyndt deres vaccinationsforløb.

”Andelen af personer der har påbegyndt vaccination blandt 80-84-årige, 75-79-årige og 65-74-årige er allerede oppe på hhv. 94%, 93% og 74%. Det er positivt, at den høje tilslutning ser ud til at fortsætte hos de nyligt inkluderede målgrupper”, siger Palle Valentiner-Branth.

Her kommer tallene fra

SSI’s overvågning af vaccinationsindsatsen mod covid-19 består af et landsdækkende, interaktivt dashboard samt en tillægsrapport, hvor Sundhedsstyrelsens prioriterede målgrupper opgøres efterhånden som de inkluderes i vaccinationsprogrammet.

Ligesom SSI’s normale overvågning af vaccinationer i Danmark sker overvågningen via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Her kan SSI følge med i, hvor mange personer der har fået første og anden dosis af vaccinen mod covid-19.

Læs mere

Du kan se mere om SSI’s overvågning af covid-19 på covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI