Seks tilfælde af botulisme er nu laboratoriebekræftet

Efter tests på SSI's laboratorier er det nu blevet bekræftet, at det er botulisme, som en række af deltagerne er blevet ramt af efter en fest i Sønderborg fredag.

Botulisme 01

Det er nu blevet bekræftet, at det er botulisme, som har ramt en del af deltagerne efter en fest i Sønderborg fredag.

I går modtog Statens Serum Institut prøver fra 10 ud af 11 personer, der er ramt af det aktuelle fødevarebårne botulismeudbrud. Ved sjældne sygdomme som botulisme udføres diagnostikken kun på SSI.

SSI’s hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme. Det sker ved overvågning af infektionssygdomme, håndtering af sygdomsudbrud og specialdiagnostik. På samme måde er det SSI’s opgave at sikre forsyning af vacciner og beredskabsprodukter.

SSI undersøger dels, om giftstoffets arvemateriale kan påvises i afføring eller opkast. Dette kaldes en PCR-undersøgelse. Derudover foretager man musetest for at finde ud af, om stoffet er tilstede i blodet. Man undersøger også, om Clostridium botulinum-bakterierne findes i afføringen.

Musetesten fortages ved at give mus en lille indsprøjtning med blod fra patienterne. Herefter følger man musene i op til fem dage for at se, om de får symptomer på botulisme. Hvis de gør det, kan man også undersøge, om symptomerne forsvinder ved at give musene modgift.

I går udførte SSI de første tests på mus. Allerede fire timer efter, at de havde fået serum fra én af de syge patienter, fik musene tegn på botulisme med lammelser af vejrtrækningsmuskulaturen. Det viser sig ved, at musene får såkaldt ”hvepsetalje”. Det bekræfter, at botulisme-giftstoffet var i blodet i den prøve, der er taget, før patienten fik modgift. I løbet af natten blev yderligere fem patienter bekræftet botulisme-positive i musetesten.

Ved mistanke om botulisme skal patienterne behandles alene ud fra de klassiske symptomer patienterne får, og man skal ikke afvente laboratorieresultater.

SSI arbejdede derfor i døgndrift fra søndag morgen for at sikre, at alle patienter kunne får en modgift. Modgiften kom dels fra SSI’s eget beredskabslager dels fra Norge og Tyskland. SSI har et tæt netværk med andre lande, der kan hjælpe hinanden, når der skal skaffes beredskabsprodukter med kort varsel. Modgiften kurerer ikke patienterne, men hæmmer udviklingen af sygdommen.

"Når der opstår et udbrud som dette, har vi rigtigt travlt. Der skal skaffes modgift, og vi skal hjælpe Fødevarestyrelsen med at finde smittekilden ved at indhente information om præcis, hvad patienterne har spist. Derudover skal vi lave højt specialiserede laboratorieundersøgelser for at bekræfte diagnosen", siger overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil