Statens Serum Institut lancerer et influenza-dashboard

På det nye dashboard kan man blandt andet se data over antallet af personer testet for influenza, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccinerede.

Billede af Influenza Dashboard 01

Statens Serum Institut (SSI) har i dag lanceret et nyt influenza-dashboard der viser opgørelser over influenza A og influenza B.

Her kan man blandt andet se data over antallet af personer, der er blevet testet for influenza, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccinerede.

Formålet er dagligt at vise udviklingen i influenza i Danmark.

Hvor finder jeg influenza-dashboardet?

Du finder influenza-dashboardet på samme side som SSI´s andre overvågningsdata for influenza.

Her vil det også være muligt at finde andre influenzaopgørelser. Det gælder blandt andet opgørelser over den ugentlige overvågning af andelen af patienter med influenzalignende sygdom hos praktiserende læger og vagtlæger, borgernes rapportering af influenzasymptomer (Influmeter), samt data fra den landsdækkende, laboratoriebaserede overvågning af influenza og andre luftvejsvirusinfektioner.

Ændringer i influenzaforekomsten i løbet af sæsonen omtales også løbende i Influenza-Nyt.

Interaktive muligheder

Med det nye influenza-dashboard er det muligt at vælge en række filtre fra og til. Det gælder hvis man for eksempel ønsker at se influenza-opgørelserne for en bestemt sæson, region, aldersgruppe og/eller et bestemt køn.

For vaccinationsopgørelserne er det også muligt at se tal for hver af Sundhedsstyrelsens målgrupper.

Vælger man for eksempel en region, vises opgørelserne udelukkende for den valgte region.

Hvad bringer fremtiden?

Inden for den nærmeste fremtid er det planen at gøre det muligt at kunne downloade tallene bag dashboardet. Information om dette vil blive opdateret, så snart det foreligger.

Influenza-dashboardet henvender sig bredt til borgere, journalister og sundhedsmyndigheder.

Glæden ved genkendelighed

Det nye influenza-dashboard er bygget op på cirka samme måde som SSI’s covid-19-dashboards.

Øverst findes nøgletallene. De viser antallet af tilfælde siden seneste opgørelse og siden sæsonstart.

Til venstre findes en række filtre, som man selv kan vælge til og fra.

I midten findes et Danmarkskort. Kortet er interaktivt med valgt region.

Til højre findes søjlediagrammer og tidsserier fordelt på uger. Her er det muligt at følge udviklingen i smitte, testaktivitet, indlæggelser og dødsfald. Man kan også sammenligne med tidligere sæsoner, regioner og aldersgrupper.

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI