Anti-influenza medicin under graviditeten er ikke forbundet med risici for barnet

Behandling med anti-influenza medicin under graviditeten øger ikke risikoen for dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. Dette er det betryggende resultat af et nyt, stort, multinationalt studie med dansk deltagelse af forskere fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, der netop er publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift The BMJ.

Anti-influenzamedicin i form af de såkaldte neuraminidasehæmmere (i Danmark primært markedsført som Tamiflu) anvendes primært til at behandle af influenza og som forebyggende behandling efter udsættelse for influenzavirus. Gravide kvinder udgør en gruppe, der kan rammes særligt hårdt af influenza. Der er dog begrænset viden om neuraminidasehæmmernes effekt og sikkerhed, når de bruges af gravide. 

En række forskergrupper fra henholdsvis Sverige, Danmark, Norge og Frankrig sammenholdt data fra deres respektive lande for at undersøge sikkerheden ved brug af neuraminidasehæmmer under graviditeten. Studiet sammenlignede 6,000 gravide kvinder, der havde brugt neuraminidasehæmmere under graviditeten med 700,000, der ikke havde i perioden 2008-2010. Forskerne fandt ingen øget forekomst af dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser hos børn af kvinder, der havde brugt neuraminidasehæmmere.    

Resultater er betryggende

Resultaterne er i overensstemmelse med tidligere studier der dog alle har været baseret på et begrænset antal eksponerede gravide. Det aktuelle studie er det hidtil største af sin art med mere end dobbelt så mange eksponerede gravide som alle tidligere studier tilsammen, heriblandt mere end 4 gange så mange gravide eksponerede i det første trimester, hvor de fleste misdannelser opstår, og fosteret er særligt sårbar.

”Neuraminidasehæmmere anvendes ikke ofte under graviditeten i Danmark, men for kvinder, der behandles med disse lægemidler under graviditeten, og for læger der står i en situation, hvor de skal beslutte, om en gravid patient skal behandles med neuraminidasehæmmere, er vores resultater betryggende,” udtaler seniorforsker Anders Hviid, en af de danske forskere bag undersøgelsen.

Læs den videnskabelige artikel i The BMJ:
Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study.