Smitten stiger fortsat

Covid-19-smitten fortsætter med at stige, særligt blandt landets plejehjemsbeboere. Det viser denne uges tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Smitten med covid-19 fortsætter opad. Stigningen ses både i flere bekræftede tilfælde samt i analyser af spildevandet, hvor der i hele landet er målt en kraftig stigning i niveauet af SARS-CoV-2 gennem de seneste tre uger.

Stigningen i smitte er nu mest markant på landets plejehjem, hvor antallet af bekræftede tilfælde er steget til 51 sammenlignet med 29 bekræftede tilfælde ugen forinden.

”Målinger af smitten i spildevandet viser tydeligt, at covid-19 stadig er omkring os. Den aktuelle smittestigning på plejehjemmene gør, at vi fortsat holder øje med denne udsatte gruppe”, siger overlæge og sektionsleder på SSI Bolette Søborg.

Der ses også en stigning i antallet af nye hospitalsindlæggelser - hvilket gælder alle aldersgrupper.

”Men selvom den aktuelle stigning er markant, er det stadig under halvt så mange, som under de seneste tre mindre smittebølger siden sommeren 2022” forklarer Bolette Søborg.

Flere end halvdelen

Den stigende smitte er formentlig drevet af en stigende udbredelse af omikron-undervarianten XBB og dens undervarianter. Disse udgør nu cirka 74 procent af de sekventerede tilfælde, og særligt udbredt er varianten XBB.1.5., der alene udgør cirka 51 procent af de sekventerede tilfælde.

XBB.1.5. er en flugtvariant, hvilket vil sige, at den undviger immunitet efter både infektion og vaccination, men XBB1.5. er ikke forbundet med mere alvorlig sygdom end de øvrige varianter.

Mens covid-19-smitten stiger, er udviklingen af smitte og indlæggelser med RS-virus let faldende. Der ses også en nedgang i smitte samt indlæggelser med influenza.

Læs mere i ugens tendensrapport - uge 13 2023 (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI