Stigning i antallet af bekræftede tilfælde med COVID-19 i de seneste to uger

Trods stigningen er der ikke tegn på større udbrud eller vedvarende smittekæder, der er ude af kontrol. Antallet af nyindlagte ligger stadig stabilt på et lavt niveau.

I uge 29 blev der påvist 240 tilfælde af COVID-19, hvilket er en stigning i forhold til de to foregående uger. I uge 28 blev der påvist 169 tilfælde og i uge 27 var tallet 123.

I uge 27 var antallet af påviste tilfælde det laveste siden udbruddet toppede i marts/april. Der er endnu ikke set en stigning i antallet af nyindlæggelser, der stadigt er på meget lavt niveau med i alt 14 nyindlagte i uge 29. Forekomsten er dermed ikke højere end den var i begyndelsen af juni måned.

Antal bekræftede og nyindlagte COVID-19-tilfælde i Danmark pr. uge, fra 1. juni til 19. juli

Udbrud og smittekæder

Ud af de 240 tilfælde er 63% fra Region Hovedstaden og knap 20% fra Region Sjælland.

I alt 46 af 98 kommuner havde ikke tilfælde i uge 29. I langt størstedelen af kommunerne med tilfælde var forekomsten lav med færre end 10 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. I alt 11 kommuner på Sjælland havde 10 eller flere tilfælde pr. 100.000, heraf 3 kommuner med mere en 20 tilfælde pr. 100.000 (Ballerup, Brøndby og Kalundborg, der hver fik påvist i alt 10 nye tilfælde i uge 29).

Hold fast i fysisk afstand og håndhygiejne

”Stigningen kan for nuværende ikke forklares ved større geografiske ophobninger eller udbrud. Der optræder løbende mindre udbrud og smittekæder, som indtil videre er kommet hurtigt under kontrol ved en aktiv kontaktopsporingsindsats. Men stigningen viser, at virus stadigt er her, og at vi ikke må glemme at holde afstand og være opmærksom på god håndhygiejne selvom det er sommerferie.”
Tyra Grove Krause, afdelingschef og overlæge på Statens Serum Institut

Sundhedsmyndighederne følger situationen meget tæt. I uge 29 blev der testet over 11.000 personer dagligt på trods af sommerferien, og Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter alle nye tilfælde med henblik på kontaktopsporing. Derudover følger sundhedsmyndighederne løbende op på nye udviklinger og mødes ugentligt i en signal-gruppe for at koordinere det samlede arbejde om afdækning af udbrud og smittekæder.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil