Covid-19-epidemien stiger fortsat

Antallet af nye covid-19 tilfælde steg med hele 50% og antallet af nye indlæggelser med 16% fra uge 49 til 50. Smitten er nu på det højeste niveau under hele covid-19-epidemien, og antallet af nye omikron-tilfælde stiger meget hurtigt.

Mens juledagene nærmer sig, har covid-epidemien taget yderligere fart.

Ifølge den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) steg antallet af nye covid-19-tilfælde med hele 50% fra uge 49 til uge 50, mens antallet af nye indlæggelser steg med 16%.

Det er en klar stigning fra den forrige tendensrapport, der dækkede udviklingen fra uge 48 til 49. Her var de tilsvarende tal 39% (nye covid-19-tilfælde) og 9,8% (nye indlæggelser).

”Smitten er på sit højeste niveau under hele covid-19-epidemien. Dog stiger antallet af indlæggelser stadig ikke i nær samme grad som antallet af smittede. Og niveauet af nye, daglige indlæggelser ligger stadig lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor vi ikke havde vaccinerne endnu", siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Totalt set lå incidensen på 1.223 tilfælde pr. 100.000 i uge 50 mod 817 tilfælde pr. 100.000 i uge 49.

Se den nye tendensrapport

Antallet af smittede 6-11 årige sætter ny rekord

Ifølge rapporten er smitten stadig klart højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år. Her er incidensen nu oppe på 2.679 tilfælde pr. 100.000 i uge 50 mod 2.576 tilfælde pr. 100.000 ugen før. Det er langt højere end for de øvrige aldersgrupper og langt den højeste incidens på noget tidspunkt i pandemien.

”Det ser dog ud til, at væksten blandt de 6-11-årige er ved at flade ud. Til gengæld oplever vi en stor stigning blandt de 20-24-årige og de 16-19-årige med henholdsvis 1.916 og 1.873 tilfælde pr. 100.000”, siger Rebecca Legarth.

Hun fortsætter:

”Derudover ser vi en stigende andel af covid-19-tilfælde blandt personer, der er vaccineret, lige som der er et stigende antal tilfælde blandt plejehjemsbeboere er steget.”
Generelt ligger incidensen nu på over 1.000 pr. 100.000 for alle aldersgrupper. De eneste undtagelser er de 0-2-årige og de 50+-årige.

Stigende antal tilfælde med omikron

Søndag den 28. november blev de første to tilfælde af covid-19-varianten omikron (B.1.1.529) påvist i Danmark. Begge tilfælde havde rejsehistorik fra Sydafrika.

Siden da er antallet af nye omikron-tilfælde steget hurtigt. Den 21. december var der påvist i alt 26.362 tilfælde.

”Parallelt med udviklingen i den generelle epidemi med deltavarianten, ser vi nu denne kraftige vækst i antallet af tilfælde med omikron. Her oplever vi en overhyppighed i antallet af smittede blandt de 15-19-årige og 20-29-årige.”

”Vi oplever også en højere forekomst blandt personer, der er vaccinerede, end for delta-varianten. Og endelig kan vi se, at de 20-29-årige og 30-39-årige nu udgør cirka en tredjedel af alle nyindlagte med omikron-varianten”, siger Rebecca Legarth

Lidt flere døde

Mens antallet af nye smittede stiger markant, er antallet af døde stort set uændret siden den forrige tendensrapport. Fra 64 døde i uge 49 til 69 døde ugen efter.

Der var 8 covid-19-relaterede dødsfald blandt beboere på plejehjem i uge 49.

Vacciner sikrer mod smitte og indlæggelser

Rapporten viser også – som de forrige rapporter også har gjort det – at man er bedre stillet mod covid-19, hvis man er vaccineret, end hvis man ikke er.

Tallene viser, at risikoen for at blive smittet var 1,4 gange højere blandt de uvaccinerede grupper over 12 år sammenlignet med dem, der er vaccineret. Og risikoen for at blive så syg af covid-19, at man skal indlægges på hospital, var i uge 49 4,5 gange højere for uvaccinerede grupper over 12 år, end for dem, der har taget imod vaccinen.

”Det er helt klart, at vaccinerne medfører en lavere risiko for smitte blandt de vaccinerede og giver bedre beskyttelse mod at blive alvorligt syg, hvis man alligevel bliver smittet. Ifølge vores tal er der i øjeblikket 26 indlæggelser pr. 100.000 blandt uvaccinerede (50 for uvaccinerede over 12 år) mod 11 pr. 100.000 blandt vaccinerede opgjort for alle grupper fra 12 år og op”, siger Rebecca Legarth.

Mest smitte i Region Hovedstaden

Der er også fortsat store forskelle i smitteniveauet rundt omkring i landet. Fra en incidens på 755 pr. 100.000 i Region Nordjylland til langt over det dobbelte i Region Hovedstaden, hvor incidensen var 1.880 pr. 100.000 i uge 50.

Samtidig er positivprocenten steget fra 4,7% til 6,6% fra uge 49 til 50. I Region Hovedstaden var positivprocenten på 9,5% i uge 50.

Læs mere

Se den nye tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI